ค้นพบจำนวน 241 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ถ.นิตโย ต.ธาตุนาเวง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซ.223 ต.ธาตุนาเวง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
วิทยาลัยบัณฑิตสกลนคร ถ.,ชุมชนดงพัฒนา 6, ต.พังขว้าง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร ซ.ชุมชนนาอ้อย ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
โรงเรียนคำยางพิทยาคม ซ.2096 ต.โนนสะอาด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140
โรงเรียนบ้านคำยาง ซ.2096 ต.โนนสะอาด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140
โรงเรียนบ้านวังยาว ซ.2096 ต.โนนสะอาด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140
โรงเรียนบ้านน้ำจั้น ซ.2096 ต.โนนสะอาด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140
โรงเรียนบ้านหนองแอก ซ.2096 ต.โนนสะอาด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140
โรงเรียนบ้านสามแยกพิทักษ์ ซ.2096 ต.โนนสะอาด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140
โรงเรียนบ้านดอนคำ ซ.รพช. ต.นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 47250
โรงเรียนบ้านพุทธรักษา ซ.2096 ต.โนนสะอาด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140
โรงเรียนบ้านหนองบ่อ ซ.2096 ต.มาย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140
โรงเรียนบ้านลิมบอง ซ.2096 ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140
โรงเรียนบ้านดงยาง ซ.2096 ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140
โรงเรียนบ้านจาร ซ.2096 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140
โรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81 ซ.2096 ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140
โรงเรียนชุมชนบ้านมาย ซ.2096 ต.มาย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140
โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ ซ.2096 ต.นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 47250
โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการบ้านม่วง ซ.2096 ต.มาย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140
โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ซ.รพช. ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 47250
โรงเรียนบ้านเพีย ซ.รพช. ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 47250
โรงเรียนอนุบาลร่มเกษ ซ.222 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 47250
โรงเรียนบ้านคำตากล้า ซ.222 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 47250
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ซ.2096 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140
โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง ซ.2096 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140
โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม ซ.รพช. ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 47250
โรงเรียนบ้านหว้าน ซ.2096 ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ ซ.2096 ต.ห้วยหลัว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140
โรงเรียนบ้านคำภูทอง ซ.222 ต.หนองแวง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120
โรงเรียนบ้านนาจาน ซ.2096 ต.มาย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ ซ.2229 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140
โรงเรียนบ้านนาถ่อน ซ.รพช. ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 47250
โรงเรียนบ้านคำตากล้า สาขาบ้านผาศักดิ์ ซ.รพช. ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 47250
โรงเรียนบ้านสรศรี ซ.2229 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140
โรงเรียนบ้านดอนแดง ซ.รพช. ต.ท่าก้อน อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170
โรงเรียนบ้านคำตากล้า สาขาบ้านแสนสุข ซ.222 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 47250
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ ซ.2229 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140
โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม ซ.2092 ต.หนองกวั่ง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140
โรงเรียนบ้านหนองแสง ซ.2091 ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120
โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย ซ.2092 ต.หนองกวั่ง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัว ซ.2092 ต.ห้วยหลัว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140
โรงเรียนบ้านบ่อแดง ซ.2092 ต.หนองกวั่ง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140
โรงเรียนบ้านดงบัง ซ.227 ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150
โรงเรียนบ้านทิดไทย ซ.สน. 2014 ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
โรงเรียนบ้านดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์ ซ.AH15 ต.เชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ ซ.AH15 ต.เชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
โรงเรียนบ้านดำแหว ซ.รพช. ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
โรงเรียนดงมะไฟวิทยา ถ.นิตโย ต.ขมิ้น อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47220
โรงเรียนท่าแร่วิทยา ซ.AH15 ต.ท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47230
โรงเรียนวาริชวิทยา ซ.227 ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150
โรงเรียนบ้านห้วยบาง ซ.227 ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150
โรงเรียนเซนต์ยอเซฟท่าแร่ ซ.AH15 ต.ท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47230
โรงเรียนบ้านคำข่า ซ.รพช. 2016 ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
โรงเรียนบ้านกลางหนองดินดำ ซ.รพช. 2016 ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47220
โรงเรียนบ้านคำบิดโคกโพนยาง ซ.227 ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150
โรงเรียนบ้านนาเดื่อ ซ.รพช. 2013 ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 47230
โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม ซ.รพช. 2013 ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 47230
โรงเรียนบ้านโคกตาดทอง ซ.227 ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150
โรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง ซ.227 ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150
โรงเรียนนิรมลวิทยา ซ.AH15 ต.เชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
โรงเรียนบ้านหนองกุง ซ.227 ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150
โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ซ.227 ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150
โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ ซ.รพช. 2013 ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 47230
โรงเรียนบ้านป่าหว้าน ซ.AH15 ต.เชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
โรงเรียนอนุบาลภัทรวรรณ ซ.227 ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150
โรงเรียนบ้านนาสาวนาน ซ.รพช. 2016 ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47220
โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง ซ.รพช. สน. 3053 ต.ฮางโฮง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
โรงเรียนบ้านดอนเชียงคูณ ซ.AH15 ต.ฮางโฮง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
โรงเรียนบ้านคำบ่อ ซ.227 ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150
โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง ถ.นิตโย ต.ขมิ้น อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47220
โรงเรียนบ้านฮางโฮงประชาอุทิศ ซ.AH15 ต.ฮางโฮง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
โรงเรียนโพนบกผดุงศาสตร์ ซ.รพช. 2013 ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 47230
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา ซ.AH15 ต.หนองหลวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
โรงเรียนบ้านหนองแวง ซ.227 ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนคร ซ.รพช. 2016 ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47220
โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ ซ.2218 ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150
โรงเรียนสกลนครธุรกิจบัณฑิต ซ.AH15 ต.ฮางโฮง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
โรงเรียนบ้านดอกไม้ผดุงวิทยา ถ.เปรมปรีดา ต.ธาตุนาเวง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
โรงเรียนบ้านภูเพ็ก ซ.รพช. 2016 ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47220
โรงเรียนบ้านภูตะคาม ซ.AH15 ต.หนองหลวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา ซ.สน. 2014 ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
โรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ ถ.นิตโย ต.พังขว้าง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ ซ.รพช. ต.ขมิ้น อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47220
โรงเรียนบ้านโพนไผ่ ซ.2218 ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150
โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง ซ.AH15 ต.ท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47230
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ถ.นิตโย ต.ธาตุนาเวง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ถ.นิตโย ต.ธาตุนาเวง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ ซ.2218 ต.นิคมน้ำอูน อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร 47270
โรงเรียนโพนพิทยาคม ซ.รพช. ต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 47230
โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ ซ.รพช. ต.นาตงวัฒนา อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 47230
โรงเรียนบ้านนาใน ซ.รพช. ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
โรงเรียนบ้านตาดภูวง ซ.227 ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150
โรงเรียนผาสุกประชานุกูล ซ.227 ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150
โรงเรียนธาตุนาเวงวิทยา ถ.,วัฒนา, ต.ธาตุนาเวง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
โรงเรียนบ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์ ซ.รพช. ต.นาตงวัฒนา อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 47230
โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการสกลนคร ถ.นิตโย ต.ธาตุนาเวง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ถ.นิตโย ต.ธาตุนาเวง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ถ.ใสสว่าง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
โรงเรียนบ้านอูนดง ซ.รพช. ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง