ค้นพบจำนวน 25 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านเลิงคา ซ.รอ. 3004 ต.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่วิทยา ซ.214 ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนบ้านขมิ้นจานทุ่ง ซ.รอ. 3004 ต.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนบ้านม่วงท่าลาด ซ.รอ. 2020 ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร ซ.รอ. 2020 ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนแซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด) ซ.214 ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนบ้านแจ้ง(คุรุประชาสรรค์) ซ.รอ. 2020 ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา ซ.รอ. 3004 ต.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนบ้านป่าหนองอ้อ ซ.รอ. 2020 ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนบ้านเปลือยตาล ซ.รอ. 2020 ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนบ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี) ซ.รอ. 2020 ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนดงยางสะแบง ซ.รอ. 3004 ต.แสนชาติ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนบ้านหนองเข็ง ซ.214 ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนบ้านผักแว่น ซ.รอ. 2020 ต.ผักแว่น อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนบ้านหนองตอ ซ.อบจ. รอ. 1007 ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนบ้านคางฮุง ซ.รอ. 2020 ต.ผักแว่น อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนบ้านเหล่างิ้ว ซ.อบจ. รอ. 1007 ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนบ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษย์วิทยา) ซ.อบจ. รอ. 1008 ต.ปาฝา อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนจังหารฐิตะวิริยาประชาสรรค์ ซ.214 ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนเมืองจังหาร ซ.รอ. 2016 ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนบ้านแคน ซ.รอ. 2016 ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย ซ.214 ต.ปาฝา อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนบ้านป่าฝา ซ.รอ. 3004 ต.ปาฝา อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนไตรคามวิทยา ซ.รอ. 3004 ต.ยางใหญ่ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนบ้านโนนแท่น ซ.214 ต.ยางใหญ่ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง