ค้นพบจำนวน 8 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านปลาโด ซ.2418 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงเรียนศรีสวัสดิ์ ซ.รอ. 4040 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงเรียนหนองพอกวิทยา ซ.2418 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ ซ.2418 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงเรียนบ้านกุดขุ่น ซ.2136 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงเรียนอนุบาลตรีภพ ซ.2136 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงเรียนเมืองหนองพอก ซ.2136 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
โรงเรียนบ้านโคกนาคำ ซ.2136 ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง