ค้นพบจำนวน 6 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนโนนไชยศรี ซ.2046 ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ ซ.2046 ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โรงเรียนบ้านหนองขี้ม้า ซ.รอ. 4035 ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โรงเรียนน้ำคำสมศรี ซ.รอ. 4035 ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ซ.2046 ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา ซ.2046 ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง