ค้นพบจำนวน 5 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านนาอุ่ม ซ.อบจ. รอ. 1092 ต.นาอุดม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โรงเรียนถนนชัยสามัคคี ซ.อบจ. รอ. 1092 ต.นาอุดม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โรงเรียนนาแพงวิทยาคาร ซ.อบจ. รอ. 2002 ต.นาอุดม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โรงเรียนบ้านหนองม่วง ซ.2116 ต.นาอุดม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า ซ.2116 ต.นาอุดม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง