ค้นพบจำนวน 6 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนดอนเสาโฮง(นิคมวิทยาคาร) ซ.รอ. 4030 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงเรียนอนุบาลกมลวิทยา ซ.อบจ. รอ. 1010 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ซ.2043 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงเรียนบ้านพนมไพร ซ.2043 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงเรียนอนุบาลชีวะรัตน์ ซ.2227 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
โรงเรียนบ้านชะโดเหลาบึงแก้ว ซ.รอ. 3022 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง