ค้นพบจำนวน 9 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนอนุบาลภัทรมน ซ.รพช. นค. 3170 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคื ซ.รพช. นค. 3170 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ซ.212 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
โรงเรียนเทคโนโลยีโพนพิสัย ซ.2267 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ ซ.2267 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย ซ.212 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 ซ.2267 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
โรงเรียนบ้านทุ่งธาตุ ซ.2267 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อย ซ.2267 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง