ค้นพบจำนวน 413 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วิทยาลัยการอาชีพเซกา ซ.2094 อ.เซกา จ.หนองคาย 43150
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ซ.212 ต.หาดคำ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย ซ.211 ต.มีชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ซ.มิตรภาพ ต.มีชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย ซ.โยธาธิการ นค. 3003 ต.มีชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
โรงเรียนบ้านสะง้อ ซ.212 อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43140
โรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์ ซ.212 อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43140
โรงเรียนแก่งอาฮง ซ.212 อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43140
โรงเรียนบ้านไคสี ซ.212 อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43140
โรงเรียนบ้านท่าสะอาด ซ.212 อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43140
โรงเรียนธเนตรวิทยา ซ.212 อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43140
โรงเรียนบ้านหนองแวง ซ.212 อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43140
โรงเรียนอนุบาลวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ซ.212 อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43140
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ซ.212 อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43140
โรงเรียนบึงกาฬ ซ.212 อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43140
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ซ.2147 อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43140
โรงเรียนบ้านนาป่าน ซ.รพช. นค. 3217 อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43140
โรงเรียนบ้านหนองหมู ซ.รพช. นค. 3006 อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43140
โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม ซ.2147 อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43140
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ซ.212 อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43140
โรงเรียนบ้านแสนสำราญ ซ.222 อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43140
โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ซ.212 อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43140
โรงเรียนบ้านหนองนาแซงดอนเจริญ ซ.รพช. นค. 3217 อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43140
โรงเรียนบ้านนาเจริญ ซ.รพช. นค. 3006 อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43140
โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ ซ.212 อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43140
โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ซ.222 อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43140
โรงเรียนบ้านโป่งเปือย ซ.2147 อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43140
โรงเรียนบ้านห้วยไม้ชอด ซ.212 อ.ปากคาด จ.หนองคาย 43190
โรงเรียนบ้านเหล่าถาวร ซ.รพช. นค. 3217 อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43140
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ซ.212 อ.ปากคาด จ.หนองคาย 43190
โรงเรียนบ้านโคกก่อง ซ.212 อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43140
โรงเรียนบ้านโนนสา ซ.212 อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43140
โรงเรียนบ้านคำไผ่ ซ.รพช. นค. 4032 อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย 43170
โรงเรียนบ้านโนนเสถียร ซ.นค. 5004 อ.ปากคาด จ.หนองคาย 43190
โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า ซ.รพช. นค. 1021 อ.บุ่งคล้า จ.หนองคาย 43140
โรงเรียนอนุบาลปากคาด ซ.212 อ.ปากคาด จ.หนองคาย 43190
โรงเรียนบุ่งคล้านคร ซ.212 อ.บุ่งคล้า จ.หนองคาย 43140
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ ซ.222 อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43140
โรงเรียนอนุบาลฉัตรพงษ์ ซ.212 อ.ปากคาด จ.หนองคาย 43190
โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาสรรค์ ซ.รพช. นค. 4032 อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย 43170
โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ ซ.นค. 5004 อ.ปากคาด จ.หนองคาย 43190
โรงเรียนบ้านดอนแพง ซ.212 อ.บุ่งคล้า จ.หนองคาย 43140
โรงเรียนบ้านนาคำ ซ.212 อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43140
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา ซ.นค. 2013 อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43140
โรงเรียนบ้านไร่ ซ.2095 อ.ปากคาด จ.หนองคาย 43190
โรงเรียนบ้านต้อน ซ.212 จ.หนองคาย 43120
โรงเรียนบ้านแสงอรุณ ซ.รพช. นค. 3044 อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย 43170
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ซ.2144 อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43140
โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ ซ.รพช. นค. 4064 อ.ศรีวิไล จ.หนองคาย 43210
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม ซ.212 จ.หนองคาย 43120
โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน ซ.212 จ.หนองคาย 43120
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ ซ.222 อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43140
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาแวง ซ.รพช. นค. 2150 อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43140
โรงเรียนบ้านนาดง ซ.2095 อ.ปากคาด จ.หนองคาย 43190
โรงเรียนบ้านทองสาย ซ.222 อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43140
โรงเรียนบ้านหนองตอ ซ.นค. 4001 อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43140
โรงเรียนบ้านโพนแพง ซ.โยธาธิการ นค. จ.หนองคาย 43120
โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม ซ.นค. 4001 อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43140
โรงเรียนบ้านดาลบังบด ซ.2095 อ.ปากคาด จ.หนองคาย 43190
โรงเรียนบ้านท่าส้มโฮง ซ.212 อ.บุ่งคล้า จ.หนองคาย 43140
โรงเรียนสนธิราษฎรบำรุง ซ.212 จ.หนองคาย 43120
โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ ซ.นค. 4001 อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43140
โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร ซ.222 อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43140
โรงเรียนบ้านโสกบง ซ.2095 อ.ปากคาด จ.หนองคาย 43190
โรงเรียนบ้านหนองแก้ว ซ.โยธาธิการ นค. จ.หนองคาย 43120
โรงเรียนชุมชนสมสนุก ซ.นค. 5004 อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย 43170
โรงเรียนบ้านหาดแฮ่ ซ.212 อ.บุ่งคล้า จ.หนองคาย 43140
โรงเรียนบ้านศรีสว่างพัฒนา ซ.รพช. นค. 3004 อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย 43170
โรงเรียนบ้านหนองยาว ซ.นค. 2013 อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43140
โรงเรียนบ้านโคกกลาง ซ.รพช. นค. 5112 อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย 43170
โรงเรียนบ้านศรีชมภู ซ.นค. 5004 อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย 43170
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา ซ.นค. 5004 อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย 43170
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ซ.รพช. นค. 3114 อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43140
โรงเรียนสิริภัทรวิทยา ซ.2095 อ.ปากคาด จ.หนองคาย 43190
โรงเรียนบ้านนาทราย ซ.รพช. นค. 4064 อ.ศรีวิไล จ.หนองคาย 43210
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51(บ้านโคกกว้าง) ซ.212 อ.บุ่งคล้า จ.หนองคาย 43140
โรงเรียนสังวาลวิทย์ 1 ซ.รพช. นค. 4001 อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย 43170
โรงเรียนบ้านตาลชุม ซ.212 จ.หนองคาย 43120
โรงเรียนบ้านถ้ำเจริญ ซ.รพช. นค. 3004 อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย 43170
โรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก ซ.2095 อ.ปากคาด จ.หนองคาย 43190
โรงเรียนบ้านนาเจริญวิทยา ซ.รพช. นค. 3114 อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43140
โรงเรียนเลิดสิน ซ.รพช. นค. 3114 อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43140
โรงเรียนบ้านนาทับไฮ ซ.รพช. นค. 4019 จ.หนองคาย 43120
โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ ซ.222 อ.ศรีวิไล จ.หนองคาย 43210
โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ ซ.212 จ.หนองคาย 43120
โรงเรียนบ้านหนองแวง ซ.รพช. นค. 3004 อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย 43170
โรงเรียนบ้านหนองเค็ม ซ.รพช. นค. 4019 จ.หนองคาย 43120
โรงเรียนบ้านนาชุมช้าง ซ.212 จ.หนองคาย 43120
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา ซ.2095 อ.ปากคาด จ.หนองคาย 43190
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ซ.222 อ.ศรีวิไล จ.หนองคาย 43210
โรงเรียนบ้านชุมภูทอง ซ.รพช. นค. 3118 อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43140
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ซ.222 อ.ศรีวิไล จ.หนองคาย 43210
โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ ซ.รพช. นค. 4019 จ.หนองคาย 43120
โรงเรียนบ้านคำภู ซ.นค. 2013 อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43140
โรงเรียนสุทธสิริโสภา ซ.รพช. นค. 4019 จ.หนองคาย 43120
โรงเรียนบ้านทุ่งทรายจก ซ.นค. 2013 อ.เซกา จ.หนองคาย 43150
โรงเรียนประวิตร(หนองบ่อ) ซ.รพช. นค. 3190 อ.บึงโขงหลง จ.หนองคาย 43220
โรงเรียนบ้านนาสิงห์ ซ.รพช. นค. 4019 จ.หนองคาย 43120
โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ ซ.รพช. นค. 4019 จ.หนองคาย 43120
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ซ.รพช. นค. 3004 อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย 43170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง