ค้นพบจำนวน 37 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านผาสะนา ซ.2400 ต.บ้านเพิ่ม อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล ซ.2141 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 3 ซ.2400 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง ซ.2400 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร ซ.2141 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงเรียนบ้านภูป่าไผ่ ซ.2400 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว ซ.2141 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงเรียนโนนสว่างโสกนกไก่นา ซ.2141 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงเรียนบ้านเพิ่ม ซ.2400 ต.บ้านเพิ่ม อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง ซ.2141 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงเรียนบ้านปากซำกกค้อ ซ.2400 ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงเรียนบ้านคอกวัว ซ.2141 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อเหนือ ซ.ลย. 2026 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงเรียนบ้านห้วยยาง ซ.2141 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงเรียนบ้านนาล้อม ซ.ลย. 2026 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ ซ.2141 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ซ.2141 ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงเรียนบ้านโนนกกข่า ซ.2141 ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงเรียนบ้านหัวฝาย ซ.2141 ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ซ.ลย. 2141 ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงเรียนบ้านศรีวิไลท่าสวนยา ซ.ลย. 4022 ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย ซ.2141 ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ ซ.2141 ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงเรียนบ้านหัวขัว ซ.ลย. 2141 ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงเรียนบ้านพวยเด้ง ซ.2141 ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงเรียนบ้านโคกผักหวาน ซ.ลย. 4016 ต.บ้านเพิ่ม อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงเรียนบ้านดงน้อย ซ.ลย. 4016 ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงเรียนบ้านผาขาว ซ.2141 ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงเรียนบ้านนาเหมือดแอ่ ซ.ลย. 4009 ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด ซ.ลย. 2141 ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงเรียนบ้านแสนสุข ซ.2141 ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงเรียนบ้านหนองตานา ซ.ลย. 4009 ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ซ.ลย. 4022 ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงเรียนบ้านหนองแต้ ซ.ลย. 4009 ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ซ.ลย. 2141 ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงเรียนบ้านซำไคร้ ซ.ลย. 4022 ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงเรียนบ้านหินตลาด ซ.ลย. 4009 ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง