ค้นพบจำนวน 15 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านหนองอีเก้ง ซ.2016 ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ ซ.ลย. 3174 ต.ห้วยสีเสียด อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
โรงเรียนบ้านหนองเขียด ซ.2016 ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด ซ.ลย. 3021 ต.ห้วยสีเสียด อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน ซ.2250 ต.หนองคัน อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
โรงเรียนบ้านหนองบัว ซ.2016 ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
โรงเรียนบ้านอุ่ม ซ.2250 ต.หนองคัน อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
โรงเรียนบ้านฟากเลย ซ.2250 ต.หนองคัน อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ ซ.2250 ต.หนองคัน อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา ซ.2016 ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
โรงเรียนบ้านนาดินดำ ซ.ลย. 3021 ต.หนองคัน อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
โรงเรียนบ้านสวนปอ ซ.ลย. 3021 ต.หนองคัน อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
โรงเรียนบ้านโคกหนองแห้ว ซ.2016 ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ ซ.2016 ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ ซ.2016 ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง