ค้นพบจำนวน 6 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฮิลมาร์พาเบิล ซ.ลย. 4017 ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย 42150
โรงเรียนบ้านห้วยนา ซ.ลย. 4017 ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย 42150
โรงเรียนคอนสาวิทยา ซ.ลย. 4017 ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย 42150
โรงเรียนบ้านพ้วยผักกูด ซ.2108 ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย 42150
โรงเรียนบ้านคอนสา ซ.ลย. 4017 ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย 42150
โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก ซ.2108 ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย 42150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง