ค้นพบจำนวน 206 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม ซ.211 ต.หาดคัมภีร์ อ.ปากชม จ.เลย 42150
โรงเรียนบ้านคกเว้า ซ.211 ต.หาดคัมภีร์ อ.ปากชม จ.เลย 42150
โรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์ ซ.211 ต.หาดคัมภีร์ อ.ปากชม จ.เลย 42150
โรงเรียนบ้านปากมั่งห้วยทับช้าง ซ.2348 ต.หาดคัมภีร์ อ.ปากชม จ.เลย 42150
โรงเรียนบ้านสงาว ซ.211 ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย 42150
โรงเรียนบ้านปากเนียม ซ.211 ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย 42150
โรงเรียนบ้านหาดเบี้ย ซ.211 ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย 42150
โรงเรียนบ้านคกไผ่ ซ.211 ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย 42150
โรงเรียนบ้านปากปัด ซ.ลย. 4017 ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย 42150
โรงเรียนปากชมวิทยา ซ.211 ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย 42150
โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม ซ.211 ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย 42150
โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ ซ.211 ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
โรงเรียนบ้านคกเลา ซ.211 ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย ซ.ลย. 4017 ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย 42150
โรงเรียนบ้านนาค้อ ซ.2108 ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย 42150
โรงเรียนบ้านห้วยหินขาว ซ.ลย. 4017 ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย 42150
โรงเรียนบ้านบุฮม ซ.211 ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเป้า ซ.2108 ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย 42150
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฮิลมาร์พาเบิล ซ.ลย. 4017 ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย 42150
โรงเรียนบ้านน้อย ซ.211 ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
โรงเรียนบ้านผาแบ่น ซ.211 ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
โรงเรียนบ้านห้วยนา ซ.ลย. 4017 ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย 42150
โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบ ฐานสโม ซ.211 ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
โรงเรียนเชียงคาน ซ.ชายโขง ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
โรงเรียนบ้านเชียงคานวิจิตรวิทยา ซ.ชายโขง ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
โรงเรียนบ้านเชียงคาน(ปทุมมาสงเคราะห์) ถ.ศรีเชียงคาน ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
โรงเรียนคอนสาวิทยา ซ.ลย. 4017 ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย 42150
โรงเรียนบ้านพ้วยผักกูด ซ.2108 ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย 42150
โรงเรียนบ้านคอนสา ซ.ลย. 4017 ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย 42150
โรงเรียนบ้านคกมาด ซ.2195 ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
โรงเรียนบ้านคกมาด ซ.2195 ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก ซ.2108 ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย 42150
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ซ.201 ต.นาซ่าว อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
โรงเรียนบ้านคกงิ้ว ซ.2195 ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
โรงเรียนบ้านโพน ซ.201 ต.นาซ่าว อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา ซ.210 จ.เลย 42220
โรงเรียนบ้านหนองนอ ซ.ลย. 3012 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
โรงเรียนบ้านเอราวัณ ซ.210 จ.เลย 42220
โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว ซ.2140 ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
โรงเรียนบ้านโพนหนอง ซ.2114 ต.นาหอ อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120
โรงเรียนบ้านบุ่งไสล่ ซ.201 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
โรงเรียนบ้านห้วยตาด ซ.2013 ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เลย ซ.210 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
โรงเรียนวรราชวิทยา ซ.210 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ซ.210 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่ 120 ซ.210 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
โรงเรียนบ้านขอนแก่น ซ.2140 ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
โรงเรียนอนุบาลประจันตะ ซ.2016 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
โรงเรียนบ้านนาอีเลิศ ซ.2016 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
โรงเรียนบ้านวังสะพุง ซ.2016 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
โรงเรียนบ้านโคกสง่า ซ.2400 จ.เลย 42220
โรงเรียนบ้านวังไห ซ.210 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
โรงเรียนอนุบาลประจันตะ 2 ซ.2016 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ซ.201 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
โรงเรียนบ้านโพนสูง ซ.203 ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม ซ.2113 ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120
โรงเรียนด่านซ้าย ซ.2114 ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120
โรงเรียนชุมชนบ้านด่านซ้าย ถ.แก้วอาสา ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120
โรงเรียนบ้านกกซ้อ ซ.ลย. 4018 ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
โรงเรียนบ้านผาซำบอน ซ.2400 จ.เลย 42220
โรงเรียนบ้านห้วยป่าน ซ.2400 จ.เลย 42220
โรงเรียนบ้านนาสมนึก ซ.2400 จ.เลย 42220
โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ ซ.ลย. 2007 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา ซ.2113 ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120
โรงเรียนบ้านน้ำทบ ซ.ลย. 4018 ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ ซ.ลย. 3019 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
โรงเรียนบ้านนาหว้า ซ.ลย. 2133 ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120
โรงเรียนบ้านโพนทอง ซ.ลย. 4018 ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม ซ.2400 จ.เลย 42220
โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมเล้า ซ.2016 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
โรงเรียนบ้านหนองตูม ซ.2400 จ.เลย 42220
โรงเรียนบ้านกกเกลี้ยง ซ.2250 ต.ผาบิ้ง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
โรงเรียนบ้านบุ่งค้อ ซ.2016 ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
โรงเรียนบ้านห้วยทอง ซ.2174 ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120
โรงเรียนบ้านป่าม่วง ซ.2174 ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120
โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง ซ.ลย. 3019 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา ซ.ลย. 4001 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
โรงเรียนนาอ่างคำ ซ.ลย. 4001 จ.เลย 42220
โรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาว ซ.2016 ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
โรงเรียนบ้านโพนงาม ซ.2016 ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
โรงเรียนบ้านนาอุดม ซ.2400 จ.เลย 42220
โรงเรียนบ้านนาแก ซ.2250 ต.ผาบิ้ง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
โรงเรียนบ้านน้ำพุ ซ.2014 ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120
โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม ซ.ลย. 3019 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
โรงเรียนบ้านศาลาน้อย ซ.203 ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120
โรงเรียนบ้านผึ้ง ซ.2174 ต.วังยาว อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120
โรงเรียนบ้านนาวัว ซ.2016 ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
โรงเรียนบ้านขอนยาง ซ.ลย. 3019 ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
โรงเรียนบ้านดงน้อยโคกหนองแก ซ.201 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
โรงเรียนบ้านป่าบง ซ.ลย. 3019 ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
โรงเรียนบ้านผาสะนา ซ.2400 ต.บ้านเพิ่ม อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงเรียนบ้านกกสะตี ซ.2174 ต.วังยาว อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120
โรงเรียนบ้านวังยาว ซ.2174 ต.วังยาว อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล ซ.2141 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงเรียนเซไลวิทยาคม ซ.201 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
โรงเรียนบ้านโป่งชี ซ.203 ต.โป่ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120
โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง ซ.ลย. 3173 ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
โรงเรียนบ้านหินแลบ ซ.2174 ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120
โรงเรียนบ้านซำม่วง ซ.2400 จ.เลย 42220
โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม ซ.ลย. 3173 ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง