ค้นพบจำนวน 8 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านโนนม่วง ซ.2393 ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงเรียนบ้านโคกข่า ซ.2023 ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงเรียนบ้านโนนสูง ซ.2023 ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงเรียนบ้านสมดี ซ.2023 ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงเรียนชุมชนจำปี ซ.รพช. ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงเรียนบ้านโคกน้อย ซ.2231 ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงเรียนบ้านสงเปลือย ซ.2231 ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม ซ.รพช. ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง