ค้นพบจำนวน 25 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านคำบอน ซ.2393 ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงเรียนบ้านโคกกลาง ซ.2393 ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงเรียนบ้านคำปลากั้ง ซ.2393 ต.ตาดทอง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงเรียนคำกุงประชานุกูล ซ.2239 ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงเรียนบ้านคำเมยวิทยาคม ซ.2393 ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม ซ.2239 ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงเรียนบ้านโนนม่วง ซ.2393 ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงเรียนตาดทองพิทยาคม ซ.2023 ต.ตาดทอง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร ซ.2239 ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงเรียนบ้านโปร่ง ซ.2023 ต.บ้านโปร่ง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงเรียนป่าหวายวิทยาสรรพ์ ซ.2239 ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน ซ.โยธาธิการ ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงเรียนบ้านโคกข่า ซ.2023 ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงเรียนบ้านกอก ซ.2239 ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงเรียนบ้านโนนสูง ซ.2023 ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงเรียนบ้านนายูง ซ.โยธาธิการ ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงเรียนบ้านโคกศรี ซ.สุขาภิบาล 9 ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ ซ.ศรีธาตุ ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ซ.2023 ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงเรียนบ้านสมดี ซ.2023 ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงเรียนบ้านโคกหนองแวง ซ.2023 ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงเรียนชุมชนจำปี ซ.รพช. ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงเรียนบ้านโคกน้อย ซ.2231 ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงเรียนบ้านสงเปลือย ซ.2231 ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม ซ.รพช. ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง