ค้นพบจำนวน 17 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี ซ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ซ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ ซ.2313 ต.หนองไฮ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โรงเรียนบ้านกกสะทอนเครือหวายดิน ซ.รพช. ต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โรงเรียนชุมชนโนนสูง ซ.มิตรภาพ ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
โรงเรียนหนองไฮวิทยา ซ.2313 ต.หนองไฮ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โรงเรียนบ้านโนนเดื่อ ซ.รพช. ต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ ซ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ซ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
โรงเรียนบ้านแม่นนท์ ซ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
โรงเรียนบ้านหนิงบัวเงิน ซ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
โรงเรียนบ้านโคกลาด ซ.2313 ต.หนองไฮ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร ซ.AH12 ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
โรงเรียนบ้านหลุบหวายป่าขาม ซ.2313 ต.หนองไฮ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ ซ.2313 ต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โรงเรียนบ้านโนนเชียงค้ำ ซ.2313 ต.หนองไฮ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง