ค้นพบจำนวน 8 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น ซ.มิตรภาพ ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260
โรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์ ซ.มิตรภาพ ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260
โรงเรียนบ้านหนองโข่ย(ประชารัฐบำรุง) ซ.208 ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ(หงษ์เทศอนุกูล) ซ.มิตรภาพ ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260
โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี ซ.ศรีวิไล ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260
โรงเรียนอนุบาลเพียงนภา ซ.ศรีวิไล ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260
โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์ ซ.AH12 ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260
โรงเรียนบ้านห้วยเตยพัฒนา ซ.208 ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง