ค้นพบจำนวน 176 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ซ.210 จ.หนองบัวลำภู 39000
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู ซ.นภ. 3037 จ.หนองบัวลำภู 39000
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง ซ.228 จ.หนองบัวลำภู 39180
โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า ซ.210 จ.หนองบัวลำภู 39170
โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ ซ.210 จ.หนองบัวลำภู 39350
โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ซ.210 จ.หนองบัวลำภู 39350
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ซ.210 จ.หนองบัวลำภู 39350
โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา ซ.210 จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงเรียนบ้านหนองด่าน ซ.210 จ.หนองบัวลำภู 39350
โรงเรียนบ้านหนองกุง ซ.210 จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงเรียนบ้านอ่างบูรพา ซ.210 จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงเรียนบ้านดอนยานาง ซ.นภ. 3005 จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงเรียนบ้านฝั่งแดง ซ.210 จ.หนองบัวลำภู 39350
โรงเรียนบ้านภูพานคำ ซ.210 จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงเรียนบ้านท่าอุทัย ซ.นภ. 3012 จ.หนองบัวลำภู 39170
โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ ซ.210 จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงเรียนบ้านคึมซาดห้วยบง ซ.210 จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงเรียนบ้านโนนทัน ซ.210 จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงเรียนคึมชาดห้วยบง ซ.210 จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงเรียนร่มเกล้า ซ.210 จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงเรียนบ้านก่าน ซ.210 จ.หนองบัวลำภู 39350
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81 ซ.210 จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ ซ.210 จ.หนองบัวลำภู 39350
โรงเรียนบ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยา ซ.210 จ.หนองบัวลำภู 39350
โรงเรียนบ้านภูพานทอง ซ.210 จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงเรียนบ้านนาวังเวิน ซ.นภ. 3037 จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ ซ.210 จ.หนองบัวลำภู 39350
โรงเรียนบ้านกุดฉิม ซ.210 จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงเรียนบ้านหมากเลื่อม ซ.210 จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล ซ.นภ. 3014 จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู ซ.นภ. 3037 จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ซ.210 จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงเรียนบ้านห้วยลึก ซ.นภ. 3037 จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงเรียนจริยานุสรณ์ ซ.210 จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร ซ.210 จ.หนองบัวลำภู 39350
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ซ.2400 จ.หนองบัวลำภู 39170
โรงเรียนเทศบาล 1 ซ.210 จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงเรียนบ้านนาเจริญ ซ.2400 จ.หนองบัวลำภู 39170
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวังชมภู ซ.2400 จ.หนองบัวลำภู 39170
โรงเรียนหนองบัววิทยายน ซ.วิไสยอุดรกิจ จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงเรียนบ้านซำเสี้ยว ซ.210 จ.หนองบัวลำภู 39350
โรงเรียนกองแป่มหนองสวรรค์ ซ.นภ. 3037 จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูคริสเตียน ซ.วิไสยอุดรกิจ จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงเรียนบ้านลำภู ซ.นภ. 3037 จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงเรียนอนุบาลกาบแก้วบัวบาน ซ.วิจารณ์รังสรรค์ จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงเรียนพิศาลวิทยา ถ.ศรีคุณาธาร จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงเรียนอนุบาลสุดา ถ.หาดสวรรค์ จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงเรียนพิชญบัณฑิต ซ.228 จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงเรียนบ้านตำแย ซ.นภ. 3037 จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงเรียนอนุบาลสมบูรณ์วิทย์ ซ.นภ. 3037 จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ซ.นภ. 3037 จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์ ซ.นภ. 3037 จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงเรียนบ้านหนองปลาขาว ซ.228 จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงเรียนบ้านหนองหว้า ซ.นภ. 3037 จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงเรียนบ้านวังหมื่น ซ.2146 จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ ซ.228 จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงเรียนบ้านสุขเกษม ซ.228 จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงเรียนวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ ซ.2146 จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงเรียนบ้านโนนม่วง ซ.นภ. 3016 จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงเรียนบ้านเพ็กเฟื้อย ซ.นภ. 3003 จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงเรียนบ้านโนนไหมโนนศิลา ซ.นภ. 3016 จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงเรียนชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา ซ.2146 จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงเรียนบ้านห้วยคร้อ ซ.228 จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงเรียนบ้านโคกกุง ซ.2146 จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม ซ.2146 จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงเรียนบ้านหินคูณ ซ.2146 จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงเรียนบ้านดอนนาดี ซ.2146 จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงเรียนบ้านโนนสงวน ซ.นภ. 3016 จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงเรียนบ้านพร้าว ซ.นภ. 3003 จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง ซ.228 จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงเรียนบ้านศรีสุขนาล้อม ซ.228 จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงเรียนบ้านโคกผักหอม ซ.2146 จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงเรียนบ้านข้องโป้สาขาบ้านโนนหวาย ซ.2146 จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงเรียนบ้านข้องโป้ ซ.2146 จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงเรียนบ้านโคกม่วย ซ.นภ. 3003 จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงเรียนบ้านพันดอน ซ.228 จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงเรียนบ้านมอเหนือ ซ.นภ. 3016 จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา ซ.นภ. 3016 จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงเรียนบ้านนามะเฟือง ซ.2146 จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน ซ.2146 จ.หนองบัวลำภู 39140
โรงเรียนบ้านวังคูณ ซ.นภ. 3016 จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด ซ.นภ. 3016 จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงเรียนบ้านหนองแสงนาล้อม ซ.228 จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงเรียนบ้านข่าดอนเข็ม ซ.นภ. 3003 จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงเรียนกุดหานสามัคคี ซ.228 จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงเรียนบ้านทรายงาม ซ.2146 จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงเรียนบ้านโนนม่วง ซ.นภ. 3016 จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย ซ.นภ. 3016 จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร ซ.นภ. 3016 จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงเรียนหนองศาลาโนนสว่าง ซ.2146 จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร ซ.นภ. 3016 จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ซ.228 จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงเรียนบ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง ซ.นภ. 3016 จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก ซ.นภ. 3016 จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน ซ.228 จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงเรียนบ้านป่าคา ซ.นภ. 3016 จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงเรียนบ้านกุดแท่น ซ.นภ. 3016 จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ ซ.นภ. 3003 จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน ซ.2146 จ.หนองบัวลำภู 39140
โรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์ ซ.2146 จ.หนองบัวลำภู 39140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง