ค้นพบจำนวน 15 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านดงสีโท ซ.อจ. 46902 ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนประชาสามัคคี ซ.อจ. 4011 ต.แมด อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด ซ.อจ. 46902 ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนบ้านโคกกลาง ซ.212 ต.โคกกลาง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนบ้านหนองหิ้ง ซ.อจ. 4011 ต.อำนาจ อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนบ้านกุดสิม ซ.212 ต.โคกกลาง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย ซ.อจ. 46902 ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนบ้านดงบังโนนจาน ซ.อจ. 3024 ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ซ.อจ. 4011 ต.อำนาจ อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนบ้านยางช้า ซ.อจ. 4011 ต.อำนาจ อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม ซ.212 ต.อำนาจ อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ ซ.212 ต.อำนาจ อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง ซ.2134 ต.เปือย อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนบ้านกุงชัย ซ.2134 ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนบ้านไร่ขี ซ.2134 ต.ไร่ขี อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง