ค้นพบจำนวน 17 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี ซ.อจ. 3008 ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
โรงเรียนมูลนิธิสุดีวิทยาวัดไชยาติการาม ซ.อจ. 3008 ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
โรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วง ซ.อจ. 3008 ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
โรงเรียนบ้านอีเก้ง(รัฐประชานุกูล) ซ.อจ. 3008 ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
โรงเรียนพนาศึกษา ซ.อจ. 3008 ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
โรงเรียนบ้านพนานต์(สามัคคีวิทยา) ซ.2134 ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
โรงเรียนบ้านจิก ซ.2134 ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) ซ.2134 ต.พนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
โรงเรียนบ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์) ซ.อจ. 4004 ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
โรงเรียนบ้านม่วงสวาสดิ์ ซ.2049 ต.พนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
โรงเรียนบ้านดอนแดงนาโนน ซ.2049 ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
โรงเรียนบ้านนาสะแบง ซ.อจ. 4004 ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
โรงเรียนบ้านผึ้ง ซ.อจ. 4004 ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
โรงเรียนบ้านอุ่มยางหนองดั่ง ซ.2049 ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
โรงเรียนบ้านจานลาน ซ.อจ. 4004 ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
โรงเรียนบ้านศรีคูณ ซ.2049 ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ ซ.2049 ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง