ค้นพบจำนวน 77 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ถ.ชยางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตอำนาจเจริญ ซ.212 ต.ไก่คำ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนบ้านกุดน้ำกิน ซ.อจ. 3002 ต.คึมใหญ่ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา ซ.อจ. 3002 ต.คึมใหญ่ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนนาผือโคกกอก ซ.AH121 ต.นาผือ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนตชด. บ้านหนองมะแซว ซ.อจ. 3001 ต.นาวัง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนบ้านคึมใหญ่ ซ.อจ. 3002 ต.คึมใหญ่ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนบ้านโคกสูง ซ.AH121 ต.นาผือ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนบ้านหัวภู ซ.อจ. 3002 ต.นาแต้ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนบ้านนาเรือง ซ.อจ. 3002 ต.นาแต้ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนบ้านดงสวาง ซ.อจ. 3001 ต.นาวัง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนบ้านโคกสวาสดิ์ ซ.AH121 ต.นาผือ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก ซ.อจ. 3013 ต.กุดปลาดุก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนบ้านนาสีนวน ซ.อจ. 3001 ต.กุดปลาดุก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ ซ.อจ. 3002 ต.นาแต้ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนบ้านนาเมือง ซ.อจ. 3001 ต.กุดปลาดุก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง ถ.ชยางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนบ้านทับเมย ซ.อจ. 46907 ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์อำนาจเจริญ ถ.ชยางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนก้าวหน้าคำงูเหลือม ซ.อจ. 05101 ต.โนนโพธิ์ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนพุทธอุทยาน ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนบ้านแก้งกฐิน ซ.อจ. 3001 ต.นาหมอม้า อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนบ้านเจริญสามัคคี ซ.AH121 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนมิ่งมงคล ซ.202 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ซ.อจ. 3002 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนบ้านนาคำสามัคคี ซ.อจ. 3001 ต.นาหมอม้า อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอำนาจเจริญ ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนเทคนิคบริหารธุรกิจอำนาจเจริญ ซ.202 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนดอนหวายตาใกล้ ซ.202 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนอำนาจเจริญ ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์ ซ.202 ต.นายม อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนบ้านดอนแดง ซ.202 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล ซ.202 ต.หนองมะแซว อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนบ้านนาเยีย ซ.AH121 ต.นายม อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนเอกวรรณพณิชยการอำนาจเจริญ ซ.202 ต.หนองมะแซว อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนเจริญวิทยา ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนโปลีเทคอำนาจเจริญ ซ.202 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้า ซ.AH121 ต.โนนโพธิ์ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนอนุบาลนพเก้า ซ.AH121 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนโนนจาน ซ.อจ. 3022 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนนาห้วยยางสองคอน ซ.AH121 ต.โนนโพธิ์ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง ซ.AH121 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนบ้านนาหมอม้า ซ.อจ. 3001 ต.นาหมอม้า อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนบ้านเหล่าพรวนป่ากุงโนนสว่าง ซ.202 ต.เหล่าพรวน อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนคำมะโค้งหนองแฝก ซ.อจ. 3084 ต.สร้างนกทา อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนบ้านโนนดู่ ซ.202 ต.สร้างนกทา อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ(บุ่งชาญวิทยา) ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนนายมวิทยาคาร ซ.AH121 ต.นายม อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนบ้านนายม ซ.AH121 ต.นายม อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนบ้านหนองเรือ ซ.อจ. 3001 ต.นาหมอม้า อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ ซ.202 ต.โนนโพธิ์ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 91(บ้านโคกจักจั่น) ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนบ้านโคกค่าย ซ.อจ. 3007 ต.ไก่คำ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ ซ.AH121 ต.นายม อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนบ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย ซ.อจ. 4011 ต.ไก่คำ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม ซ.อจ. 3084 ต.สร้างนกทา อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนบ้านไก่คำ ถ.ชยางกูร ต.ไก่คำ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนบ้านสร้างนกทา ซ.อจ. 3084 ต.สร้างนกทา อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนบ้านเชือก ซ.อจ. 3007 ต.นาจิก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนพัฒนาสามัคคี ซ.อจ. 4011 ต.ไก่คำ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนบ้านก่อ ซ.อจ. 3007 ต.ดอนเมย อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนนาจิกพิทยาคม ซ.อจ. 3007 ต.ดอนเมย อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนบ้านหนองปลิง ซ.อจ. 3007 ต.ดอนเมย อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก ซ.2210 ต.น้ำปลีก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนบ่อปุโปโล ซ.อจ. 4011 ต.ไก่คำ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์ ซ.อจ. 4011 ต.ไก่คำ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา ซ.2210 ต.น้ำปลีก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนบ้านคำสร้างบ่อ ซ.อจ. 3007 ต.น้ำปลีก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนบ้านยางคำ ซ.2210 ต.น้ำปลีก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนหนองนาเทิงโนนผึ้ง ซ.อจ. 3007 ต.ดอนเมย อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา ซ.212 ต.ไก่คำ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนโคกศรีหนองคลอง ซ.212 ต.ไก่คำ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนบ้านดอนเมย ซ.อจ. 3007 ต.ดอนเมย อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนบ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด ซ.อจ. 3007 ต.ดอนเมย อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง ซ.อจ. 3018 ต.ปลาค้าว อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ซ.อจ. 3018 ต.ปลาค้าว อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง