ค้นพบจำนวน 46 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านโนนเชือก ซ.2170 ต.ส้มป่อย อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ ซ.ชย. 3089 ต.หนองบัวบาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนบ้านส้มป่อย ซ.2170 ต.ส้มป่อย อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนบ้านหนองม่วง ซ.2170 ต.ส้มป่อย อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนท่าแกวิทยากร ซ.ชย. 3089 ต.หนองบัวบาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา ซ.2170 ต.หนองบัวบาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนบ้านวังกุ่ม ซ.201 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี ซ.2170 ต.หนองบัวบาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) ซ.201 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนกันกงบ้านลี่สามัคคี ซ.201 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนบ้านโนนจาน ซ.201 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนบ้านดอนละนาม ซ.201 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก ซ.201 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนระหารเจริญวิทยา ซ.201 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนบ้านละหาน ซ.201 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนบ้านร่วมมิตร ซ.ชย. 4014 ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนบ้านโป่งเกต ซ.ชย. 4014 ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนบ้านตลาด ซ.ชย. 4014 ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนหนองบัวใหญ่ ซ.201 ต.หนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ซ.โกสีย์ ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนศรีเทพบาล ซ.โกสีย์ ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนอนุบาลสรรพกิจโกศล ซ.โกสีย์ ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนบ้านวังเสมา ซ.2179 ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนบ้านเดื่อ ซ.201 ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนกุดน้ำใสพิทยาคม ซ.2179 ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนจัตุรัสวิทยาการ ซ.201 ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนบ้านยางเครือ ซ.2179 ต.หนองโดน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนบ้านห้วย ซ.2179 ต.หนองโดน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม ซ.ชย. 3038 ต.หนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนบ้านร้านหญ้า ซ.2179 ต.หนองโดน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนบ้านสำโรงโคก ซ.201 ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนบ้านหนองโดน ซ.ชย. 2005 ต.หนองโดน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนบ้านใหม่นาดี ซ.2179 ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนโนนคร้อวิทยา ซ.2179 ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนบ้านโนนคร้อ ซ.2179 ต.หนองโดน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ ซ.2179 ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนบ้านโนนคร้อ ซ.2179 ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนบ้านหลุบงิ้ว ซ.2179 ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนบ้านทุ่งเสมียนตรา ซ.2179 ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนบ้านทามจาน ซ.201 ต.หนองโดน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล ซ.ชย. 3013 ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนบ้านนา ซ.ชย. 3013 ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนบ้านงิ้ว ซ.ชย. 3013 ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนหนองลูกช้าง ซ.ชย. 3013 ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก ซ.201 ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนบ้านโสกรวก-หนองซึก ซ.201 ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง