ค้นพบจำนวน 47 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านคลองเจริญ ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า ซ.ยส. 3001 ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงเรียนบ้านคลองเตยโนนพยามประชาสรรค์ ซ.รพช. ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงเรียนบ้านโนนเหม่า ซ.ขก. 3010 ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยารัชมังคลาภิเษก ซ.23 ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงเรียนบ้านสะพุงเหนือ ซ.2359 ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม ซ.2359 ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงเรียนบ้านนางแดด ซ.ชย. 4008 ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ ต.วังชมภู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงเรียนบ้านนาเจริญ ซ.2359 ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง ซ.อบจ. 3298 ต.วังชมภู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงเรียนบ้านท่าวังยางควาย ซ.2387 ต.วังชมภู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงเรียนบ้านห้วยหัน ซ.2359 ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงเรียนบ้านโคกสง่า ซ.2359 ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ ซ.2359 ต.ถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงเรียนบ้านลาดเหนือ ซ.2037 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์ ซ.ชย. 2089 ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง ซ.2359 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน ซ.2037 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงเรียนบ้านหนองแห้วพัฒนา ซ.2359 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงเรียนบ้านโสกรัง ซ.ชย. 2089 ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ซ.2359 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงเรียนชุมชนหนองบัวแดง ซ.2359 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา ซ.2159 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงเรียนอนุบาลหนองบัวแดง ซ.2159 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงเรียนบ้านลาดใต้ ซ.2359 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ซ.ชย. 46909 ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงเรียนบ้านหัวนาคำ ซ.2359 ต.ถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงเรียนบ้านคลองลา ซ.2359 ต.ถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงเรียนบ้านหนองไฮใต้ ซ.2159 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก ซ.ชย. 2089 ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงเรียนบ้านหนองหอย ซ.2359 ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงเรียนบ้านห้วยข่าเฒ่า ซ.2359 ต.ท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปลอง ซ.2359 ต.ถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ ซ.ชย. 3086 ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงเรียนนาทุ่งใหญ่ ซ.ชย. 4043 ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงเรียนบ้านโนนลาน ซ.2359 ต.ถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงเรียนศรีสว่างสามัคคี ซ.2359 ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงเรียนบ้านโนนถาวร ซ.2359 ต.ถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงเรียนราษฎร์บำรุง ซ.2359 ต.ท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง ซ.2359 ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงเรียนคูเมืองวิทยา ซ.2359 ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงเรียนบ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) ซ.2359 ต.ท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงเรียนคุรุประชานุกูล ซ.2359 ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ซ.2359 ต.ท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงเรียนบ้านท่าหอย ซ.2359 ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
โรงเรียนบ้านห้วยกนทา ซ.2359 ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง