ค้นพบจำนวน 31 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย ซ.201 ต.ห้วยไร่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140
โรงเรียนบ้านหนองแดง ซ.ชย. 2047 ต.ช่องสามหมอ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140
โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว ซ.ชย. 2047 ต.ช่องสามหมอ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140
โรงเรียนสามหมอวิทยา ซ.ชย. 2047 ต.ศรีสำราญ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140
โรงเรียนบ้านหลุมเพ็ก ซ.201 ต.ห้วยไร่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140
โรงเรียนบ้านสำราญ ซ.ชย. 3027 ต.ศรีสำราญ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140
โรงเรียนบ้านโสกมูลนาค ซ.2054 ต.ห้วยไร่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140
โรงเรียนบ้านนาฮี ซ.ท่างามน้ำอ้อมสามหมอนาฮี ต.ศรีสำราญ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140
โรงเรียนบ้านดงเย็นมิตรภาพที่ 107 ซ.201 ต.ห้วยไร่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140
โรงเรียนบ้านนาโจด ซ.ชย. 3027 ต.ศรีสำราญ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140
โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ ซ.2054 ต.โคกมั่งงอย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140
โรงเรียนบ้านหนองโก ซ.ชย. 3027 ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140
โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ ซ.ชย. 3027 ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140
โรงเรียนโคกมั่งงอย ซ.ชย. 4006 ต.โคกมั่งงอย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม ซ.ชย. 4006 ต.โคกมั่งงอย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140
โรงเรียนชุมชนบ้านจอก ซ.2054 ต.โคกมั่งงอย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140
โรงเรียนบ้านหนองทอน ซ.ชย. 3027 ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140
โรงเรียนคอนสวรรค์ ถ.เทศบาล 1 ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140
โรงเรียนบ้านนาเสียวหนองชาติ ซ.ชย. 3027 ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140
โรงเรียนชุมชนบ้านโสก ซ.2054 ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140
โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ ซ.ชย. 3027 ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140
โรงเรียนบ้านยางหวาย ซ.2065 ต.ยางหวาย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140
โรงเรียนบ้านท่าฉาง ซ.2065 ต.ยางหวาย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140
โรงเรียนหนองตาไก้วิทยากร ซ.2054 ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140
โรงเรียนบ้านโนนแต้คุรุราษฎร์วิทยา ซ.2065 ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140
โรงเรียนบ้านโคกก่อง ซ.ชย. 3060 ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140
โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยา ซ.ชย. 3003 ต.โนนสะอาด อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140
โรงเรียนบ้านหนองขาม ซ.2054 ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140
โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา ซ.ชย. 3003 ต.โนนสะอาด อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ซ.ชย. 3003 ต.โนนสะอาด อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140
โรงเรียนบ้านโนนพันชาติ ซ.ชย. 3003 ต.โนนสะอาด อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง