ค้นพบจำนวน 6 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านเสี้ยวใหญ่ ซ.ชย. 2082 ต.บ้านเล่า อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยภูมิ ซ.201 ต.บ้านเล่า อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร ซ.อบจ. 2001 ต.บ้านเล่า อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 ซ.อบจ. 2001 ต.บ้านเล่า อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
โรงเรียนบ้านนางเม้ง ซ.201 ต.บ้านเล่า อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยกุดสวง(การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1) ซ.ชย. 3009 ต.บ้านเล่า อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง