ค้นพบจำนวน 644 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านสันเจริญ ซ.2359 ต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 36260
โรงเรียนบ้านท่าด้วง ซ.2359 ต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 36260
โรงเรียนบ้านเขาพลวง ซ.ชย. 4042 ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 36260
โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม ซ.2359 ต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 36260
สถาบันบริหารธุรกิจชัยภูมิ ถ.ชัยประสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชัยภูมิ ซ.องค์การ สาย 2 ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ซ.201 ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ซ.2051 ต.นาฝาย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ ถ.บรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ซ.โนนสาทร ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ซ.ทานตะวัน ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
วิทยาลัยอาชีพบำเหน็จณรงค์ ซ.2069 ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 36160
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ ถ.สุรนารายณ์ ต.โคกเริงรมย์ อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 36160
โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง ซ.AH16 ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
โรงเรียนห้วยแก้ว ซ.ชย. 2030 ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
โรงเรียนบ้านทุ่งพระ ซ.ชย. 2030 ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
โรงเรียนบ้านเซินใต้ ถ.จงอาสา ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19(สวนป่าคอนสาร) ซ.AH16 ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
โรงเรียนบ้านห้วยไทย ซ.ชย. 2030 ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
โรงเรียนบ้านคอนสาร ถ.จงอาสา ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
โรงเรียนบ้านนาเกาะ ซ.AH16 ต.ทุ่งนาเลา อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
โรงเรียนบ้านคลองบอน ซ.AH16 ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
โรงเรียนบ้านฝายดินสอ ซ.AH16 ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
โรงเรียนบ้านน้ำพุปางวัว ซ.ชย. 3073 ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
โรงเรียนบ้านม่วง ซ.AH16 ต.ดงบัง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
โรงเรียนคอนสารวิทยาคม ซ.AH16 ต.ทุ่งนาเลา อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
โรงเรียนอนุบาลสำราญยงค์ ซ.AH16 ต.ดงบัง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
โรงเรียนคอนสารเทคโนโลยี ซ.2055 ต.ทุ่งนาเลา อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
โรงเรียนบ้านนาบัว ซ.ชย. 3004 ต.ดงบัง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด ซ.2055 ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม ซ.2055 ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
โรงเรียนบ้านโคกนกทา ซ.ชย. 3004 ต.ดงกลาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
โรงเรียนบ้านดอนอุดม ซ.2055 ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
โรงเรียนชุมชนห้วยยาง ซ.2055 ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
โรงเรียนบ้านกุดแคน ซ.ชย. 3004 ต.ดงกลาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
โรงเรียนบ้านดงกลาง ซ.ชย. 3004 ต.ดงกลาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
โรงเรียนบ้านท่าศาลา ซ.ชย. 3004 ต.ดงกลาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
โรงเรียนบ้านป่าว่าน ซ.2055 ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
โรงเรียนบ้านดงใต้ ซ.ชย. 3004 ต.ดงกลาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
โรงเรียนบ้านหนองตากล้า ซ.ชย. 3004 ต.ดงกลาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
โรงเรียนบ้านโนนสง่า ซ.ชย. 3004 ต.โนนคูณ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด ซ.2055 ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
โรงเรียนโนนคูณวิทยาคารรัชมังคลาภิเษก ซ.ชย. 3004 ต.โนนคูณ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
โรงเรียนบ้านโนนคูณ ซ.ชย. 3003 ต.โนนคูณ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย ซ.2055 ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าโก้ง ซ.2055 ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
โรงเรียนบ้านหนองไรไก่ ซ.ชย. 3112 ต.หนองคอนไทย อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) ซ.201 ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
โรงเรียนบ้านกุดโคลน ซ.ชย. 3004 ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง ซ.ชย. 3112 ต.หนองคอนไทย อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
โรงเรียนบ้านโสกมะตูม ซ.ชย. 2013 ต.โนนคูณ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
โรงเรียนบ้านโจดกลาง ซ.ชย. 2013 ต.โนนคูณ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
โรงเรียนบ้านโนนข่า ซ.ชย. 3112 ต.หนองคอนไทย อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
โรงเรียนบ้านกุดจอก ซ.ชย. 3004 ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
โรงเรียนหนองลุมพุกสามัคคี ซ.201 ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
โรงเรียนบ้านมูลกระบือ ซ.ชย. 6017 ต.กุดยม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม ซ.ชย. 3112 ต.หนองคอนไทย อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
โรงเรียนบ้านสีปลาด ซ.ชย. 3112 ต.หนองคอนไทย อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ซ.2055 ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โรงเรียนบ้านหินลาด ซ.ชย. 6017 ต.สามสวน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190
โรงเรียนกุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) ซ.ชย. 6017 ต.กุดยม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
โรงเรียนบ้านสารจอด ซ.ชย. 4015 ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โรงเรียนบ้านหนองคอนไพย(ไทยเกษมศึกษา) ซ.ชย. 3112 ต.หนองคอนไทย อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
โรงเรียนหัวนานคร ซ.2187 ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190
โรงเรียนบ้านสารจอดเก่า ซ.ชย. 4015 ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โรงเรียนสามสวนวิทยา ซ.ชย. 3013 ต.สามสวน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190
โรงเรียนบ้านถนนกลาง ซ.2187 ต.สระพัง อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ซ.2055 ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
โรงเรียนบ้านวังม่วง ซ.ชย. 4015 ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โรงเรียนบ้านหนองโพนงาม ซ.2055 ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โรงเรียนบ้านมอญ ซ.ชย. 6017 ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190
โรงเรียนบ้านโป่งดินดำ ซ.2055 ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
โรงเรียนบ้านข่าเชียงพิน ซ.2187 ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190
โรงเรียนบ้านนายม ซ.2187 ต.สระพัง อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190
โรงเรียนบ้านหนองบัว ซ.2187 ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190
โรงเรียนบ้านหนองแซง ซ.2055 ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
โรงเรียนไตรมิตรพิทยา ซ.2389 ต.สระพัง อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190
โรงเรียนบ้านโนนสาทร ซ.ชย. 6017 ต.กุดยม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
โรงเรียนบ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) ซ.2055 ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
โรงเรียนอนุบาลอโนมา ถ.เทศบาล 5 ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ซ.2187 ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190
โรงเรียนชุมชนแท่นประจันทร์ ซ.2187 ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190
โรงเรียนดอนเตาเหล็ก ซ.2055 ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น ซ.2055 ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
โรงเรียนบ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง) ซ.2055 ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
โรงเรียนโคกสะอาดศึกษา ซ.ชย. 2064 ต.สามสวน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190
โรงเรียนโคกสะอาดแก้งวิทยา ซ.2366 ต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเชียงซา ซ.201 ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
โรงเรียนบ้านเรือ ซ.ชย. 6017 ต.กุดยม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
โรงเรียนสระพังวิทยาคม ซ.2389 ต.สระพัง อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190
โรงเรียนบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) ซ.2366 ต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โรงเรียนบ้านนาดี(บริสุทธิ์ประชาสรรค์) ซ.2187 ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190
โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ ซ.2055 ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
โรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่ ซ.2389 ต.สระพัง อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190
โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด ซ.2187 ต.สามสวน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190
โรงเรียนบ้านหลุบค่าย ซ.2187 ต.สามสวน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190
โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดน ซ.ชย. 3013 ต.สามสวน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190
โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) ซ.2366 ต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โรงเรียนบ้านวังหิน ซ.ชย. 3180 ต.บ้านเต่า อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190
โรงเรียนภูเขียว ซ.201 ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง