ค้นพบจำนวน 290 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา ถ.สวาท-หนองแสง ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร ซ.AH121 ต.สำราญ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยเกริกจังหวัดยโสธร ถ.อรุณประเสริฐ ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหิน ซ.AH121 ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว ซ.2136 ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
โรงเรียนบ้านป่าชาด ซ.2136 ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
โรงเรียนกุดขุ่นสวาสดิ์ ซ.2136 ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
โรงเรียนบ้านดงยาง ซ.2136 ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี ซ.ยส. 3901 ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา ซ.2136 ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
โรงเรียนบ้านท่าศิลา ซ.2136 ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
โรงเรียนบ้านห้องแซง ซ.2136 ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม ซ.2136 ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
โรงเรียนบ้านดอนม่วง ซ.AH121 ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
โรงเรียนบ้านมันปลา ซ.2047 ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
โรงเรียนบ้านห้องคลอง ซ.2136 ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
โรงเรียนบ้านป่าเตย ซ.มห. 4013 ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
โรงเรียนบ้านกุดแห่ ซ.AH121 ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
โรงเรียนอุดมวิทย์ ซ.มห. 4013 ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
โรงเรียนบ้านด่าน ซ.AH121 ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
โรงเรียนบ้านโป่งหนองสิม ซ.AH121 ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
โรงเรียนหนองเลิงคำ ซ.2277 ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
โรงเรียนบ้านกุดโจด ซ.2047 ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ ซ.ยส. 4011 ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร ซ.2277 ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กยศวดี ซ.AH121 ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ซ.2277 ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
โรงเรียนเลิงนกทา ซ.2047 ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
โรงเรียนบ้านช่องเม็ก ซ.ยส. 3001 ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
โรงเรียนบ้านสวาท ซ.2047 ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
โรงเรียนบ้านโนนประทาย ซ.ยส. 4013 ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
โรงเรียนบ้านหินสิ่ว ซ.ยส. 3016 ต.โคกสำราญ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ ซ.ยส. 12066 ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
โรงเรียนบ้านดอนฮี ถ.วารีราชเดช ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง ซ.ยส. 3087 ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์ ซ.ยส. 3087 ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
โรงเรียนบ้านโคกก่อง ซ.ยส. 3001 ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว ซ.ยส. 4004 ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
โรงเรียนบ้านกุดคอก่านโคกสำราญ ซ.AH121 ต.โคกสำราญ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ ซ.ยส. 4004 ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
โรงเรียนบ้านศรีสว่าง ซ.ยส. 4011 ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก ซ.ยส. 3001 ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
โรงเรียนบ้านบุ่งค้า ซ.ยส. 3001 ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
โรงเรียนบ้านหนองแคน ซ.ยส. 3001 ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย ซ.ยส. 3001 ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
โรงเรียนบ้านนางาม ซ.ยส. 4004 ต.ส้มผ่อ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120
โรงเรียนบ้านส้มผ่อ ซ.ยส. 4004 ต.ส้มผ่อ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120
โรงเรียนบ้านพรหมนิยม ถ.วารีราชเดช ต.สร้างมิ่ง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
โรงเรียนบ้านหนองโสน ซ.ยส. 3003 ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
โรงเรียนบ้านหนองแก ซ.ยส. 4011 ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
โรงเรียนบ้านหนองแหน ซ.ยส. 4013 ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก ซ.ยส. 3001 ต.โคกสำราญ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
โรงเรียนบ้านสามแยกภูกอย ถ.วารีราชเดช ต.ไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120
โรงเรียนบ้านโพนดินแดง ซ.ยส. 4013 ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล ซ.ยส. 4011 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก ถ.วารีราชเดช ต.ไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120
โรงเรียนบ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ ซ.ยส. 3009 ต.สร้างมิ่ง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 ซ.ยส. 3003 ต.สร้างมิ่ง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
โรงเรียนบ้านหนองสนม ซ.2169 ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120
โรงเรียนบ้านหนองบอน ซ.ยส. 4011 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
โรงเรียนคำเตยวิทยา ถ.วารีราชเดช ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120
โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง ซ.ยส. 4013 ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
โรงเรียนบ้านโสกน้ำใส ซ.ยส. 3009 ต.คำไผ่ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120
โรงเรียนบ้านคำเตย ถ.วารีราชเดช ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120
โรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียง ซ.ยส. 4013 ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
โรงเรียนบ้านคำไผ่ ซ.ยส. 3003 ต.คำไผ่ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120
โรงเรียนหนองสองห้องทรัพย์เจริญ ซ.ยส. 3009 ต.คำไผ่ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120
โรงเรียนบ้านไทยเจริญ ซ.ยส. 3009 ต.ไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120
โรงเรียนซ่งแย้พิทยา ซ.ยส. 2018 ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120
โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง ซ.ยส. 4013 ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
โรงเรียนโพนงามวิทยาคาร ซ.ยส. 4013 ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
โรงเรียนบ้านซ่งแย้ ถ.วารีราชเดช ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120
โรงเรียนบ้านคำบอน ซ.ยส. 4013 ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
โรงเรียนบ้านเอราวัณ ถ.วารีราชเดช ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
โรงเรียนบ้านกุดไกรสร ซ.ยส. 4013 ต.หนองหมี อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
โรงเรียนบ้านหนองหมี ซ.ยส. 4013 ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ซ.เทศบาล 46 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย ซ.ยส. 4013 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
โรงเรียนบ้านกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ซ.เทศบาล 34 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม ซ.ยส. 3003 ต.น้ำคำ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120
โรงเรียนบ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร) ซ.อบจ. 3102 ต.นาเวียง อ.ทรายมูล จ.ยโสธร 35170
โรงเรียนบ้านนาเฮือง ซ.ยส. 3003 ต.น้ำคำ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120
โรงเรียนบ้านโพนงาม ซ.อบจ. 3102 ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
โรงเรียนบ้านน้ำคำ ซ.อจ. 3017 ต.น้ำคำ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120
โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว ถ.วารีราชเดช ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
โรงเรียนบ้านกุดชุม(คุรุราษฎร์บำรุง) ซ.ยส. 3017 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล ถ.วารีราชเดช ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกุดชุม ถ.วารีราชเดช ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
โรงเรียนห้วยแก้งหนองศาลา ถ.วารีราชเดช ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
โรงเรียนบ้านสองคร ถ.วารีราชเดช ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง ซ.ยส. 3003 ต.น้ำคำ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120
โรงเรียนบ้านหนองลาดควาย ซ.อบจ. 3102 ต.ดงมะไฟ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร 35170
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) ซ.ยส. 3017 ต.โนนเปือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน ถ.วารีราชเดช ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
โรงเรียนบ้านผักกะย่า ซ.ยส. 3017 ต.โนนเปือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
โรงเรียนบ้านคำก้าว ซ.ยส. 4019 ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
โรงเรียนบ้านดู่ลาด ซ.อบจ. 3102 ต.ดงมะไฟ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร 35170
โรงเรียนบ้านลาดเก่า ซ.2169 ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร 35170
โรงเรียนบ้านโสกผักหวาน ถ.วารีราชเดช ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร 35170
โรงเรียนมารีย์นุเคราะห์ ซ.ยส. 3003 ต.น้ำคำ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง