ค้นพบจำนวน 9 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านโนนสวาง ซ.อบต. อบ. 3235 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
โรงเรียนบ้านดอนกลาง ซ.อบต. อบ. 3235 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
โรงเรียนนากระแซงศึกษา ซ.อบ. 2006 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
โรงเรียนบ้านนากรแซง ซ.อบ. 2006 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
โรงเรียนบ้านเตย ซ.อบต. อบ. 3070 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
โรงเรียนพิชัยศึกษา(ตระกูลเทียมสุวรรณอุทิศ) ซ.24 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
โรงเรียนบ้านหนองฮ้อย ซ.อบต. อบ. 3070 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
โรงเรียนบ้านหนองแต้ ซ.24 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
โรงเรียนบ้านหม้อทอง ซ.24 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง