ค้นพบจำนวน 19 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก ซ.ศก. 3012 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
โรงเรียนอนุบาลพยุห์ ซ.221 ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก ซ.ศก. 3015 ต.โนนเพ็ก อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
โรงเรียนบ้านค้อยางปอ ซ.ศก. 3015 ต.โนนเพ็ก อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
โรงเรียนบ้านคูเมือง ซ.ศก. 3012 ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
โรงเรียนบ้านโคกเพ็ก ซ.ศก. 3015 ต.โนนเพ็ก อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม ซ.2111 ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี ซ.ศก. 3015 ต.โนนเพ็ก อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
โรงเรียนพยุห์วิทยา ซ.221 ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
โรงเรียนบ้านหนองหว้าทับทัย ซ.2111 ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
โรงเรียนบ้านหนองเตย ซ.2111 ต.พรหมสวัสดิ์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
โรงเรียนบ้านกระแซง(คุรุราษฎร์นุกูล) ซ.221 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม ซ.ศก. 3015 ต.หนองค้า อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
โรงเรียนบ้านเปือย ซ.2111 ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
โรงเรียนบ้านหนองค้า ซ.ศก. 3015 ต.หนองค้า อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
โรงเรียนบ้านขนวน ซ.221 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
โรงเรียนบ้านอะลางหัวขัว(ตังสกุลคุรุราษฎร์บำรุง) ซ.221 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
โรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า ซ.2111 ต.พรหมสวัสดิ์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
โรงเรียนบ้านกระหวันโนนเจริญ ซ.2111 ต.พรหมสวัสดิ์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง