ค้นพบจำนวน 21 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านนกยูง ซ.ศก. 2046 ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านละลม ซ.ศก. 4001 ต.ละลม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ ซ.ศก. 3035 ต.ละลม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านตะเคียนราม ซ.ศก. 4035 ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนละลมวิทยา ซ.ศก. 4001 ต.ละลม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา) ซ.ศก. 4001 ต.ละลม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม ซ.ศก. 4001 ต.ละลม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านสะเดา ซ.ศก. 4001 ต.ห้วยตามอญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ ซ.ศก. 2046 อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์ ซ.รพช. ศก. 3232 อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง ซ.ศก. 4001 ต.ห้วยตามอญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนทุ่งหลวง ซ.ศก. 2046 อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านศาลา ซ.2341 ต.โคกตาล อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ ซ.ศก. 4001 ต.ห้วยตามอญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านสน ซ.ศก. 4001 ต.ห้วยตามอญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านนาตราว ซ.2341 ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านจำปานวง ซ.2341 ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านไทยถาวร ซ.ศก. 4001 ต.ห้วยตามอญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านแซรสะโบว ซ.2341 ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนวนาสวรรค์ ซ.2341 ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา ซ.ศก. 4001 ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง