ค้นพบจำนวน 17 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านตูม ซ.2125 ต.ตูม อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
โรงเรียนบ้านป่าไร่ ซ.221 ต.สะพุง อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ซ.221 ต.ตูม อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
โรงเรียนศรีรัตนวิทยา ซ.221 ต.สะพุง อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว ซ.2125 ต.ตูม อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง ซ.221 ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
โรงเรียนบ้านจอก ซ.221 ต.สะพุง อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
โรงเรียนบ้านกระหวัน ซ.2125 ต.ตูม อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
โรงเรียนบ้านสลับ ซ.221 ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ ซ.221 ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
โรงเรียนบ้านตระกาจ ซ.221 ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว ซ.ศก. 3004 ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
โรงเรียนบ้านปุน ซ.221 ต.สระเยาว์ อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
โรงเรียนศรีแก้วพิทยา ซ.ศก. 3004 ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
โรงเรียนบ้านตระกวน ซ.ศก. 3014 ต.พิงพวย อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) ซ.ศก. 3004 ต.พิงพวย อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน ซ.ศก. 3004 ต.พิงพวย อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง