ค้นพบจำนวน 19 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านปะโด๊ะ ซ.ศก. 4003 ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
โรงเรียนบ้านปราสาท ซ.ศก. 4003 ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
โรงเรียนบ้านหนองอาคูณ ซ.ศก. 4003 ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
โรงเรียนบ้านอีสร้อย ซ.ศก. 4049 ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
โรงเรียนบ้านฟ้าผ่า ซ.226 ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
โรงเรียนบ้านสร้างเรือ ซ.226 ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน ถ.เทศบาล 4 ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
โรงเรียนบ้านจังเอิน ซ.ศก. 3039 ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม ซ.226 ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
โรงเรียนบ้านเมืองหลวง ซ.ศก. 3039 ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
โรงเรียนบ้านโทะ ซ.ศก. 3013 ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
โรงเรียนบ้านเมืองน้อย ซ.ศก. 3039 ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน ซ.ศก. 3013 ต.จานแสนไชย อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
โรงเรียนบ้านบุยาว ซ.ศก. 3039 ต.กล้วยกว้าง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง ซ.ศก. 3039 ต.กล้วยกว้าง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
โรงเรียนบ้านพะวร ซ.ศก. 3013 ต.จานแสนไชย อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล ซ.ศก. 3013 ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
โรงเรียนบ้านตาทอง ซ.ศก. 3013 ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
โรงเรียนบ้านสำโรง ซ.ศก. 3039 ต.กล้วยกว้าง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง