ค้นพบจำนวน 39 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านจิก ซ.ศก. 4029 ต.จิกสังข์ทอง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง ซ.2083 ต.ดู่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) ซ.2086 ต.ด่าน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนด่านอุดมศึกษา ซ.2086 ต.ด่าน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา ซ.ศก. 4029 ต.จิกสังข์ทอง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนบ้านดงแดง ซ.2086 ต.ด่าน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อย ซ.รพช. ศก. 4061 ต.หว้านคำ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนบ้านปลาขาว ซ.2086 ต.หนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนบ้านดู่ค้อ ซ.2083 ต.ดู่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนหวายคำวิทยา ซ.2083 ต.ดู่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) ซ.2086 ต.หนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนบ้านตัง ซ.ศก. 4029 ต.หนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษนุกูล) ซ.2083 ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนบ้านดอนงูเหลือม ซ.2086 ต.หนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนบ้านบากเรือ ซ.2083 ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน ซ.รพช. ศก. 4061 ต.เมืองแคน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย ซ.รพช. ศก. 3106 ต.สร้างปี่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนบ้านหนองแค ซ.2086 ต.หนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนราษีไศล ถ.รัฐประชา ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ถ.รัฐประชา ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนบ้านห้วย ซ.ศก. 4018 ต.บัวหุ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม ซ.รพช. ศก. 4061 ต.เมืองแคน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) ถ.บริหาร ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนบ้านโนนตุ่น ซ.ศก. 4018 ต.บัวหุ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2 ซ.ศก. 4052 ต.สร้างปี่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนบ้านด่านนอกดง ซ.ศก. 4052 ต.สร้างปี่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนบ้านยาง ซ.2168 ต.เมืองแคน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนบ้านหนองกก ซ.ศก. 4018 ต.บัวหุ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนบ้านไผ่ ซ.ศก. 4052 ต.ไผ่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนบ้านสร้างปี่ ซ.รพช. ศก. 3156 ต.สร้างปี่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) ซ.ศก. 4018 ต.บัวหุ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนบ้านบึงหมอก ซ.2168 ต.ส้มป่อย อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง ซ.2083 ต.หนองอึ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) ซ.ศก. 4018 ต.บัวหุ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม ซ.2168 ต.หนองหมี อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซ ซ.2168 ต.หนองหมี อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนบ้านดอนไม้งาม ซ.2373 ต.หนองหมี อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนบ้านโต่งโต้น ซ.ศก. 4041 ต.หนองอึ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนบ้านเปือยขาม ซ.ศก. 4041 ต.หนองอึ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง