ค้นพบจำนวน 47 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ซ.2127 ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงเรียนบ้านปุน ซ.ศก. 3004 ต.ไพร อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงเรียนบ้านกราม ซ.ศก. 3004 ต.ไพร อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงเรียนบ้านระหาร ซ.24 ต.กระหวัน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา ซ.24 ต.ไพร อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงเรียนบ้านภูทอง ซ.24 ต.ภูฝ้าย อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา ซ.ศก. 3040 ต.ไพร อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงเรียนนาแก้ววิทยา ซ.24 ต.ภูฝ้าย อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว ซ.24 ต.ภูฝ้าย อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงเรียนบ้านกันจด ซ.24 ต.กระหวัน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงเรียนบ้านเดื่อ ซ.2111 ต.กระหวัน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล ซ.ศก. 3040 ต.โพธิ์วงศ์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงเรียนโพธิ์วงศ์วิทยา ซ.ศก. 3040 ต.โพธิ์วงศ์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงเรียนบ้านกระหวัน ซ.2111 ต.กระหวัน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ ซ.ศก. 3040 ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงเรียนบ้านโคกกระเวียง ซ.2111 ต.กระหวัน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงเรียนบ้านจะเนียว ซ.2111 ต.กระหวัน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงเรียนบ้านโนนอ้อ ซ.2111 ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงเรียนบ้านขุนหาญ ซ.2128 ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงเรียนร่มโพธิ์พิทยาคม ซ.2128 ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงเรียนบ้านอาราง ซ.ศก. 3040 ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ซ.2128 ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงเรียนบ้านซำ ซ.2128 ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ซ.2128 ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงเรียนบ้านดาน ซ.2128 ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงเรียนบ้านศิวาลัย ซ.2127 ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงเรียนบ้านดู่ ซ.2128 ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงเรียนบ้านโนนแฝก ซ.ศก. 3040 ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงเรียนบ้านโนนสูง ซ.2128 ต.โนนสูง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) ซ.ศก. 3040 ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงเรียนบ้านกระเบา ซ.2128 ต.โนนสูง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม ซ.2128 ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงเรียนบ้านตาเอก ซ.2128 ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงเรียนบ้านหนองเก่า ซ.ศก. 3040 ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงเรียนบ้านตาปรก ซ.2127 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย ซ.รพช. ศก. 3230 ต.ห้วยจันทร์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงเรียนบ้านกันทรอม ซ.2341 ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงเรียนบ้านบักดอง ซ.2127 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย ซ.2341 ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงเรียนบ้านหนองผือ ซ.รพช. ศก. 3230 ต.ห้วยจันทร์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก ซ.2335 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงเรียนบ้านตาเส็ด ซ.2127 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ ซ.2127 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ ซ.2335 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ ซ.2341 ต.ห้วยจันทร์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา ซ.2341 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07 ซ.2341 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง