ค้นพบจำนวน 29 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านขอนแต้ ซ.ทางหลวงชนบท ศก. 3026 ต.สำโรงปราสาท อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
โรงเรียนบ้านไฮเลิง ซ.ศก. 4020 ต.สำโรงปราสาท อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
โรงเรียนบ้านขี้นาค ซ.ศก. 3013 ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
โรงเรียนบ้านตาเปียง ซ.ศก. 4020 ต.สำโรงปราสาท อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
โรงเรียนบ้านหว้าน ซ.ศก. 3039 ต.สำโรงปราสาท อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
โรงเรียนบ้านตะเภา ซ.ศก. 3013 ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
โรงเรียนบ้านโพธิ์สามัคคี ซ.ศก. 3039 ต.พิมายเหนือ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
โรงเรียนบ้านกำแมด ซ.ทางหลวงชนบท ศก. 3026 ต.หนองเชียงทูน อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์ ซ.2234 ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
โรงเรียนบ้านหนองคูขาม ซ.ศก. 4020 ต.หนองเชียงทูน อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
โรงเรียนบ้านศาลา ซ.2200 ต.หนองเชียงทูน อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
โรงเรียนพอกพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก ซ.2234 ต.กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
โรงเรียนบ้านเหล็ก ซ.ศก. 3013 ต.พิมายเหนือ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเชียงทูน ซ.2200 ต.หนองเชียงทูน อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
โรงเรียนบ้านโป่ง ซ.2200 ต.พิมายเหนือ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
โรงเรียนบ้านพอก ซ.2167 ต.กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
โรงเรียนปรางค์กู่ ซ.2167 ต.พิมาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
โรงเรียนบ้านสามขา ซ.2234 ต.กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
โรงเรียนบ้านกู่ ซ.2167 ต.กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ ซ.2167 ต.พิมาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
โรงเรียนกระต่ายด่อน ซ.2200 ต.หนองเชียงทูน อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
โรงเรียนบ้านหนองบัวตาคง ซ.สร. 4008 ต.กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
โรงเรียนบ้านขามฆ้อง ซ.2167 ต.พิมายเหนือ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
โรงเรียนบ้านดอนหลี่ ซ.2167 ต.สมอ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
โรงเรียนบ้านกุดปราสาท ซ.2167 ต.สมอ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
โรงเรียนบ้านสมอ ซ.2167 ต.สมอ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
โรงเรียนบ้านหนองเพดาน ซ.2167 ต.สมอ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
โรงเรียนบ้านดู่ ซ.ศก. 2002 ต.โพธิ์ศรี อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
โรงเรียนบ้านกอกหวาน ซ.ศก. 2002 ต.โพธิ์ศรี อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง