ค้นพบจำนวน 23 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านหนองระเยียว ซ.ศก. 3015 ต.สุขสวัสดิ์ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
โรงเรียนบ้านโพนปลัด ซ.2111 ต.สุขสวัสดิ์ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ ซ.2111 ต.ปราสาทเยอ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
โรงเรียนบ้านคูสี่แจ ซ.2111 ต.ปราสาทเยอ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
โรงเรียนวัดบ้านประอาง ซ.2111 ต.ปราสาทเยอ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
โรงเรียนบ้านส้างใหญ่ ซ.ศก. 3015 ต.ดินแดง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
โรงเรียนบ้านตราด ซ.2111 ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
โรงเรียนบ้านดองดึง ซ.ศก. 2113 ต.ดินแดง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
โรงเรียนบ้านผือ ซ.ศก. 3014 ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา ซ.2111 ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
โรงเรียนบ้านคอกหนองไพร ซ.ศก. 3016 ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
โรงเรียนอนุบาลไพรบึง ซ.2111 ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ซ.2111 ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
โรงเรียนบ้านพราน ซ.ศก. 3014 ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
โรงเรียนบ้านติม(พันธ์พิทยาคม) ซ.ศก. 5050 ต.สำโรงพลัน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน ซ.2111 ต.สำโรงพลัน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ ซ.24 ต.สำโรงพลัน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
โรงเรียนบ้านหัวช้าง ซ.24 ต.สำโรงพลัน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
โรงเรียนบ้านชำแระ ซ.24 ต.สำโรงพลัน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
โรงเรียนบ้านโป่ง ซ.24 ต.สำโรงพลัน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา ซ.24 ต.สำโรงพลัน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ ซ.24 ต.สำโรงพลัน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
โรงเรียนบ้านสดำ ซ.24 ต.สำโรงพลัน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง