ค้นพบจำนวน 60 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านสวัสดี ซ.ศก. 3023 ต.กฤษณา อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น ซ.ศก. 3027 ต.สำโรงตาเจ็น อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านโนนดู่ ซ.ศก. 3027 ต.สำโรงตาเจ็น อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านศาลาประปุน ซ.ศก. 3027 ต.สำโรงตาเจ็น อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านกฤษณา ซ.ศก. 3023 ต.กฤษณา อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านเริงรมย์ ซ.ศก. 3027 ต.สำโรงตาเจ็น อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านตาสุด ซ.ศก. 3023 ต.จะกง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนสวงษ์พัฒนศึกษา ซ.220 ต.หัวเสือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านจะกง ซ.ศก. 3023 ต.จะกง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านเสลา ซ.2167 ต.โคกเพชร อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ ซ.220 ต.หัวเสือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านระกา ซ.2167 ต.โคกเพชร อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านโคกเพชร ซ.2167 ต.โคกเพชร อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านตรางสวาย ซ.220 ต.ดองกำเม็ด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ ซ.ศก. 3016 ต.ดองกำเม็ด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านกันจาน ซ.220 ต.ดองกำเม็ด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านภูมิศาลา ซ.2167 ต.โคกเพชร อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก ซ.ศก. 3016 ต.ตะเคียน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์ ซ.ศก. 3015 ต.ลมศักดิ์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านหนองแวง ซ.ศก. 2002 ต.ศรีสะอาด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านบัวบก ซ.ศก. 3016 ต.ตะเคียน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านตะเคียนวิทยาคม ซ.ศก. 3016 ต.ลมศักดิ์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านจันลม ซ.ศก. 3016 ต.ลมศักดิ์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีง ซ.ศก. 2002 ต.ศรีสะอาด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด ซ.220 ต.ดองกำเม็ด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านใจดี ซ.ศก. 4047 ต.ห้วยสำราญ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านชำแระกลาง ซ.ศก. 5050 ต.สะเดาใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) ซ.220 ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ ซ.ศก. 2002 ต.กันทรารมย์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ ซ.ศก. 5050 ต.สะเดาใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านปราสาท ซ.ศก. 4047 ต.ปราสาท อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ ซ.ศก. 4047 ต.ห้วยสำราญ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนวัดเขียน ซ.ศก. 5050 ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง ถ.ไกรภักดี ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านแทรง ซ.2201 ต.ห้วยสำราญ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ ซ.ศก. 5050 ต.สะเดาใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านนาก๊อก ซ.ศก. 4047 ต.ห้วยสำราญ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านโพง ซ.ศก. 5050 ต.สะเดาใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนขุขันธ์วิทยา ถ.ขุขันธ์ภักดี ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ซ.220 ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนขุขันธ์ ซ.220 ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ซ.220 ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านสกุล ซ.ศก. 4047 ต.ปราสาท อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านโสน ซ.2201 ต.โสน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านบ่อทอง ซ.ศก. 2002 ต.ปราสาท อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านตรอย ซ.24 ต.นิคมพัฒนา อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านโนนใหม่ ซ.24 ต.ตาอุด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านอาวอย ซ.2201 ต.โสน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์) ซ.2157 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนละเบิกตาฮีง ซ.24 ต.ตาอุด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านกันแตสระรุน ซ.24 ต.ห้วยใต้ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี ซ.24 ต.ตาอุด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) ซ.24 ต.โสน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านสมานสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 ซ.24 ต.โสน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนนิคม 2(ตชด. ซ.2157 ต.นิคมพัฒนา อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านปรือคัน ซ.2157 ต.ปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ ซ.2341 ต.ปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบังลังก์ ซ.2157 ต.ปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป. 25) ซ.2341 ต.ปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนทับทิมสยาม 06 ซ.2341 ต.ปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง