ค้นพบจำนวน 97 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษ์ ซ.2085 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนบ้านจานบัว ซ.2085 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนบ้านหนองฮาง ซ.2085 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน ซ.2085 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนบ้านตายู ซ.221 ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ ซ.2085 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ ซ.2085 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนบ้านจานทองกวาวพิทยา ซ.2085 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนบ้านโคกวิทยา(2476) ซ.2085 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ซ.2085 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนบ้านม่วง ซ.24 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนบ้านหนองกระทิงตูมน้อยนาสมบูรณ์ ซ.221 ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) ซ.221 ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนบ้านโนนเรือ ซ.ศก. 2033 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนบ้านนา-ไพรงาม ซ.221 ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนศรีอุดมซำตารมย์ ซ.24 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน ซ.2085 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง ซ.ศก. 6032 ต.กุดเสลา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น ซ.24 ต.ตระกาจ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อ.ส.พ.ป. 15) ซ.ศก. 2033 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น ซ.24 ต.ตระกาจ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน ซ.รพช. ศก. 3254 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนมหาราช 2 ซ.ศก. 3202 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์-ตาเกษ ซ.2085 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนบ้านไหล่ดุม-ตาเหมา ซ.รพช. ศก. 3165 ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย ซ.ศก. 2033 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนบ้านกันจาน ซ.ศก. 6032 ต.กุดเสลา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนบ้านนารังกา ซ.ศก. 6032 ต.กุดเสลา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนบ้านขะยูง ซ.รพช. ศก. 3165 ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม ซ.ศก. 6032 ต.กุดเสลา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนบ้านแก ซ.ศก. 2112 ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง ซ.ศก. 6032 ต.กุดเสลา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนบ้านหนองทา ซ.24 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนบ้านไฮ(วันครู 2503) ซ.221 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ซ.2085 ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนจำนันสายเจริญ ซ.ศก. 6032 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ซ.รพช. ศก. 3165 ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนบ้านกระบี่ ซ.221 ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนกระแชงวิทยา ซ.ศก. 3005 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนบ้านขนา ซ.2085 ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนโนนน้ำอ้อม ซ.2085 ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล ซ.ศก. 6032 ต.กุดเสลา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนบ้านระโยง ซ.ศก. 3040 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนบ้านกระแซงใหญ่ ซ.ศก. 3005 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนศรีสะเกษบริหารธุรกิจกันทรลักษ์ ซ.221 ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข ซ.ศก. 6032 ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนอรจันทร์วิทยา ซ.2189 ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ซ.221 ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนบ้านนาขนวน ซ.ศก. 2033 ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนบ้านอีสานเศรษฐกิจ ซ.ศก. 2033 ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก ซ.ศก. 6032 ต.เวียงเหนือ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ซ.221 ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว ซ.รพช. ศก. 3071 ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม ซ.ศก. 6032 ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) ซ.ศก. 6032 ต.เวียงเหนือ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนบ้านตาเครือ ซ.ศก. 2033 ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) ซ.ศก. 3005 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนบ้านหนองโด ซ.ศก. 2033 ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนบ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์) ซ.221 ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนบ้านสังเม็ก ซ.ศก. 6032 ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนบ้านขนุน ซ.รพช. ศก. 3017 ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนบ้านไพบูลย์ ซ.รพช. ศก. 3017 ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนบ้านผือ ซ.221 ต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนบ้านโตนด ซ.ศก. 2033 ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนทุ่งใหญ่ม่วง ซ.อบจ. ศก. 2017 ต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนบ้านโคก ซ.ศก. 3005 ต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ ซ.ศก. 2109 ต.เมือง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน ซ.ศก. 3005 ต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนโนนบ้านสมบูรณ์ ซ.รพช. ศก. 3017 ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนบ้านจานเลียว ซ.221 ต.เมือง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง ซ.ศก. 3011 ต.โนนสำราญ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนบ้านชำม่วง ซ.ศก. 3005 ต.ชำ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง ซ.รพช. ศก. 3017 ต.โนนสำราญ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา(กรป. กลางราษฎร์) ซ.ศก. 3011 ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนบ้านรุง ซ.2126 ต.รุง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนบ้านบึงมะลู ซ.221 ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ซ.221 ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง ซ.ศก. 3005 ต.ชำ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ ซ.รพช. ศก. 3017 ต.โนนสำราญ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ ซ.ศก. 3005 ต.ละลาย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด ซ.2126 ต.รุง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนบ้านตาแท่น ซ.ศก. 3011 ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์) ซ.221 ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา ซ.2248 ต.ภูผาหมอก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย ซ.2335 ต.ละลาย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ซ.รพช. ศก. 3017 ต.โนนสำราญ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนดงรักวิทยา ซ.2335 ต.ละลาย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย ซ.2335 ต.ละลาย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนบ้านสามเส้า ซ.2335 ต.ละลาย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนโดนอาว ซ.2126 ต.รุง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 ซ.2335 ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา ซ.221 ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนบ้านด่าน ซ.2248 ต.ภูผาหมอก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา ซ.2248 ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม ซ.2248 ต.ภูผาหมอก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล ซ.221 ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย ซ.2248 ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง