ค้นพบจำนวน 51 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านผึ้ง(ประชาสรรค์) ซ.ศก. 3043 ต.ทาม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนบ้านหนองไฮ ซ.ศก. 2033 ต.อีปาด อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนบ้านทาม ซ.ศก. 3043 ต.ทาม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนบ้านทุ่งมั่ง ซ.2168 ต.อีปาด อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา ซ.2168 ต.อีปาด อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนบ้านเจี่ย ซ.2412 ต.ทาม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนบ้านอีปาด ซ.2168 ต.อีปาด อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข ซ.2168 ต.เมืองน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนบ้านกอก ซ.2168 ต.เมืองน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนบ้านยางน้อยสามัคคี ซ.2168 ต.ละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนบ้านหมัด ซ.2412 ต.ทาม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนบ้านแสงใหญ่ ซ.ศก. 2017 ต.หนองแวง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนบ้านละทาย ซ.2168 ต.ละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนละทายวิทยา ซ.2168 ต.ละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนบ้านหนองแวง ซ.ศก. 2017 ต.หนองแวง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนบ้านพันลำ ซ.ศก. 4042 ต.บัวน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนแวงแก้ววิทยา ซ.ศก. 4037 ต.หนองแก้ว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) ซ.ศก. 2017 ต.หนองแก้ว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนบ้านเทิน ซ.ศก. 4042 ต.บัวน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนบ้านกอกหัวนา ซ.รพช. ศก. 3108 ต.หนองแก้ว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนบ้านเปือย ซ.ศก. 4037 ต.หนองแก้ว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนบ้านเหม้าหนองเรือ ซ.ศก. 4042 ต.ละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนหนองบัวไชยาวาน ซ.226 ต.โนนสัง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนบ้านหนองมะแซว ซ.2168 ต.ดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนบ้านโนนผึ้ง ซ.226 ต.โนนสัง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนกันทรารมณ์ ถ.พิชิตรังสรรค์ ต.ดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) ซ.ศก. 3010 ต.คำเนียม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(อสพป. 40) ซ.2085 ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนบ้านหนองกก ซ.226 ต.หนองบัว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนบ้านหนองถ่ม ซ.2085 ต.โนนสัง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนบ้านดู่ ซ.ศก. 3012 ต.ดู่ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนบ้านทุ่งพาย ซ.2085 ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนบ้านอีต้อม ซ.2360 ต.คำเนียม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนบ้านหนองกี่ ซ.ศก. 3010 ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง ซ.2085 ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนบ้านยาง ซ.ศก. 3012 ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนมารดาทรงธรรม ซ.2085 ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนบ้านหนองอีกว่าง ซ.2085 ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนบ้านสร้างเหล่าโนนแดง ซ.ศก. 3010 ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนบ้านหนองทามใหญ่ ซ.2085 ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนบ้านโพธิ์ลังกา ซ.2360 ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนบ้านเกาะ ซ.ศก. 3010 ต.ผักแพว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ซ.2085 ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนบ้านกล้วย ซ.2360 ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนบ้านบกบ่างถ่อนหนองขุน ซ.ศก. 3012 ต.ผักแพว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนบ้านลือชัย ซ.2085 ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนบ้านบูรพา ซ.2360 ต.จาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนบ้านจาน ซ.ศก. 3012 ต.จาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนบ้านผักบุ้ง ซ.2360 ต.จาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนบ้านอาลัย ซ.ศก. 3012 ต.จาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา ซ.ศก. 3012 ต.จาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง