ค้นพบจำนวน 81 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ ซ.ศรีวิเศษ ต.เมืองเหนือ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซ.ศก. 3051 ต.หนองไผ่ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ซ.วิเศษภักดี อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาเทคโนโลยีศรีสะเกษเฉลิมหล้า ซ.226 ต.โพธิ์ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ซ.โชติพันธ์ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วิทยาลัยพลศึกษาศรีสะเกษ ถ.ทองมาก อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงเรียนบ้านคูซอด ซ.ศก. 2114 ต.คูซอด อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงเรียนบ้านเปือย ซ.ศก. 4053 ต.คูซอด อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ ซ.2373 ต.คูซอด อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงเรียนบ้านน้ำคำ ซ.ศก. 4053 ต.คูซอด อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงเรียนบ้านหนองคำ ซ.ศก. 4053 ต.น้ำคำ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงเรียนน้ำคำวิทยา ซ.ศก. 4053 ต.น้ำคำ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงเรียนบ้านหอยสะเดาพัฒนา ซ.ศก. 2805 ต.หนองไผ่ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา ซ.ศก. 4053 ต.น้ำคำ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง ซ.2373 ต.หนองไผ่ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง ซ.2373 ต.หนองไผ่ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ซ.ศก. 2805 ต.หนองไผ่ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงเรียนบ้านง้อหนองแสง ซ.ศก. 5009 ต.น้ำคำ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงเรียนบ้านโนนแย้ ซ.2373 ต.หญ้าปล้อง อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงเรียนศรีสะเกษบริหารธุรกิจ ซ.ศก. 5009 ต.น้ำคำ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค ซ.รพช. ศก. 3229 ต.โพธิ์ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก ซ.รพช. ศก. 3229 ต.โพธิ์ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงเรียนบ้านเพียนาม ซ.226 ต.หนองไผ่ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงเรียนมิ่งเมือง ซ.วิจิตรนคร 8 ต.เมืองเหนือ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงเรียนบ้านโนนหุ่ง ซ.226 ต.โพธิ์ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงเรียนเทศบาล 2(รัชมังคลานุสรณ์) ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงเรียนบ้านโนนสำนักมิตรภาพที่ 121 ซ.2373 ต.หญ้าปล้อง อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม ซ.ศรีสะเกษ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต ซ.วิจิตรนคร 15 ต.เมืองเหนือ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ ซ.226 ต.โพธิ์ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงเรียนสตรีสิริเกศ ซ.ราชการรถไฟ 4 อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงเรียนรวมสินวิทยา ถ.อุบล อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงเรียนวัดหลวงวิทยา ซ.วิจิตรนคร อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงเรียนเทคโนโลยีศรีสะเกษ ซ.วิจิตรนคร อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ซ.รัตนวงษา อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ซ.รัตนวงษา อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงเรียนบ้านหนองตะมะ ซ.226 อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ซ.226 อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงเรียนบ้านดอนสั้น ซ.226 ต.หนองแก้ว อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงเรียนมานิตย์วิทยาคม ซ.วิจิตรนคร 18 อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงเรียนเทศบาล 1(วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม) ซ.ศรีสุมังค์ 7 อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงเรียนบ้านหนองโพนเขวา ซ.226 ต.หนองแก้ว อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงเรียนวัดพระโต 2 ซ.รัตนวงษา อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงเรียนมารีวิทยา ซ.โชติพันธ์ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงเรียนบ้านโนนดั่ง ซ.226 ต.โพธิ์ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ซ.226 ต.หนองแก้ว อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 ซ.226 ต.หนองครก อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ ซ.220 อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) ซ.226 ต.หนองแก้ว อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงเรียนบ้านหนองยาง ซ.221 อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงเรียนมหาราช 3 ซ.226 ต.หนองแก้ว อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงเรียนบ้านหนองสวง ซ.220 ต.หนองครก อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงเรียนบ้านหนองครก(มัธยม) ซ.220 ต.หนองครก อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงเรียนบ้านบก ซ.ศก. 2016 ต.โพนข่า อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงเรียนบ้านหนองครก ซ.220 ต.หนองครก อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงเรียนบ้านหนองสาดโนนเจริญ ซ.226 ต.หนองครก อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงเรียนบ้านหมากเขียบ ซ.220 ต.หมากเขียบ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงเรียนบ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง) ซ.221 ต.โพนข่า อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงเรียนบ้านดอนกลาง ซ.220 ต.หมากเขียบ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา ซ.ศก. 1013 ต.ตะดอบ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงเรียนบ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร) ซ.ศก. 2016 ต.โพนข่า อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงเรียนบ้านตะดอบ ซ.ศก. 2016 ต.ตะดอบ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงเรียนบ้านยางกุดนาคำ ซ.220 ต.หมากเขียบ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงเรียนบ้านก้านเหลือง ซ.220 ต.หมากเขียบ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงเรียนบ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) ซ.221 ต.ซำ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงเรียนบ้านซำโพธิ์ ซ.ศก. 3015 ต.ซำ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงเรียนบ้านโนนสอาด ซ.ศก. 1013 ต.ตะดอบ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงเรียนบ้านเปือยนาสูง ซ.ศก. 1013 ต.ตะดอบ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงเรียนบ้านแทง ซ.ศก. 3015 ต.ซำ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ซ.ศก. 3008 ต.หมากเขียบ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงเรียนมัธยมโพนค้อ ซ.221 ต.โพนค้อ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3(บ้านหนองไฮ) ซ.ศก. 2016 ต.โพนข่า อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงเรียนบ้านโพนค้อ ซ.221 ต.โพนค้อ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงเรียนบ้านโพนแดง ซ.ศก. 1013 ต.ตะดอบ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงเรียนบ้านหนองบัว ซ.ศก. 3008 ต.หมากเขียบ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงเรียนบ้านทุ่ม ซ.221 ต.โพนค้อ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงเรียนบ้านขมิ้น ซ.ศก. 3015 ต.ทุ่ม อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน ซ.221 ต.โพนค้อ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงเรียนบ้านโนนแกด ซ.ศก. 3015 ต.ทุ่ม อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงเรียนบ้านหางว่าวโนนบัว ซ.221 ต.โพนค้อ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราฏร์พัฒนา) ซ.221 ต.จาน อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง