ค้นพบจำนวน 687 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ ซ.ศรีวิเศษ ต.เมืองเหนือ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซ.ศก. 3051 ต.หนองไผ่ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ซ.วิเศษภักดี อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาเทคโนโลยีศรีสะเกษเฉลิมหล้า ซ.226 ต.โพธิ์ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ซ.โชติพันธ์ อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ซ.226 ต.สระกำแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วิทยาลัยพลศึกษาศรีสะเกษ ถ.ทองมาก อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษ์ ซ.2085 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ซ.2127 ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด ซ.ศก. 2089 จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนบ้านโพธิ์ ซ.ศก. 4029 จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนบ้านแดงประชาสรรค์ ซ.ศก. 4029 จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง ซ.ศก. 2089 จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ ซ.ศก. 4029 จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร ซ.ศก. 2089 จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ ซ.ศก. 2089 จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น ซ.ศก. 4029 จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด ซ.ศก. 4034 จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนบ้านโจดม่วง ซ.ศก. 4034 จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) ซ.ศก. 4034 จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนบ้านจิก ซ.ศก. 4029 ต.จิกสังข์ทอง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง ซ.2083 ต.ดู่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) ซ.2086 ต.ด่าน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนด่านอุดมศึกษา ซ.2086 ต.ด่าน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา ซ.ศก. 4029 ต.จิกสังข์ทอง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนบ้านดงแดง ซ.2086 ต.ด่าน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อย ซ.รพช. ศก. 4061 ต.หว้านคำ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนบ้านปลาขาว ซ.2086 ต.หนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนบ้านดู่ค้อ ซ.2083 ต.ดู่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนหวายคำวิทยา ซ.2083 ต.ดู่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) ซ.2086 ต.หนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนบ้านตัง ซ.ศก. 4029 ต.หนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษนุกูล) ซ.2083 ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนบ้านดอนงูเหลือม ซ.2086 ต.หนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนบ้านบากเรือ ซ.2083 ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน ซ.รพช. ศก. 4061 ต.เมืองแคน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย ซ.รพช. ศก. 3106 ต.สร้างปี่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนบ้านหนองแค ซ.2086 ต.หนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนราษีไศล ถ.รัฐประชา ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ถ.รัฐประชา ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนบ้านห้วย ซ.ศก. 4018 ต.บัวหุ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม ซ.รพช. ศก. 4061 ต.เมืองแคน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนดอนแรดวิทยา ซ.ศก. 4018 ต.บึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ 33220
โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) ถ.บริหาร ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนบ้านโนนตุ่น ซ.ศก. 4018 ต.บัวหุ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2 ซ.ศก. 4052 ต.สร้างปี่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนบ้านเป๊าะมิตรภาพที่ 203 ซ.ศก. 4018 ต.บึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ 33220
โรงเรียนบ้านด่านนอกดง ซ.ศก. 4052 ต.สร้างปี่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนบ้านยาง ซ.2168 ต.เมืองแคน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนบ้านหนองกก ซ.ศก. 4018 ต.บัวหุ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนบึงบูรพ์ ซ.รพช. ศก. 3005 ต.บึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ 33220
โรงเรียนบ้านไผ่ ซ.ศก. 4052 ต.ไผ่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ ซ.รพช. ศก. 3005 ต.บึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ 33220
โรงเรียนบ้านหาด ซ.รพช. ศก. 3005 ต.เป๊าะ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ 33220
โรงเรียนบ้านสร้างปี่ ซ.รพช. ศก. 3156 ต.สร้างปี่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) ซ.ศก. 4018 ต.บัวหุ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนบ้านบึงหมอก ซ.2168 ต.ส้มป่อย อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนบ้านค้อ ซ.2349 ต.เป๊าะ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ 33220
โรงเรียนบ้านหมากยาง ซ.2349 ต.บึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ 33220
โรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง ซ.2083 ต.หนองอึ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนบ้านโนนลาน ซ.รพช. ศก. 3005 ต.เป๊าะ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ 33220
โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) ซ.ศก. 4018 ต.บัวหุ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู ซ.2349 ต.เป๊าะ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ 33220
โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม ซ.2168 ต.หนองหมี อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซ ซ.2168 ต.หนองหมี อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนบ้านม่วง ซ.ศก. 4017 ต.เป๊าะ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ 33220
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ถ.ประชาสงเคราะห์ ต.ยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190
โรงเรียนบ้านหอย ซ.2349 ต.หัวช้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงเรียนบ้านดอนไม้งาม ซ.2373 ต.หนองหมี อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) ซ.2076 จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ซ.2168 ต.ยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190
โรงเรียนบ้านบอนวิทยา ซ.2168 ต.บึงบอน อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190
โรงเรียนบ้านโต่งโต้น ซ.ศก. 4041 ต.หนองอึ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนบ้านคอนกาม ซ.2168 ต.คอนกาม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190
โรงเรียนบ้านโซงเลง ซ.ศก. 4017 จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงเรียนบ้านผึ้ง(ประชาสรรค์) ซ.ศก. 3043 ต.ทาม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนบ้านเสียว ซ.2076 จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงเรียนบ้านหนองม้า ซ.ศก. 4017 จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงเรียนบ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) ซ.2083 ต.หัวช้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงเรียนบ้านโนน ซ.2168 ต.บึงบอน อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190
โรงเรียนบ้านหนองผือ ซ.2076 จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงเรียนบ้านหนองไฮ ซ.ศก. 2033 ต.อีปาด อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนบ้านทาม ซ.ศก. 3043 ต.ทาม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนบ้านแก้ง ซ.2373 ต.กุดเมืองฮาม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190
โรงเรียนไตรมิตร ซ.2076 จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงเรียนบ้านเปือยขาม ซ.ศก. 4041 ต.หนองอึ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
โรงเรียนบ้านจาน ซ.ศก. 4017 จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงเรียนบ้านทุ่งมั่ง ซ.2168 ต.อีปาด อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนบ้านสามขา ซ.2076 จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงเรียนบ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ(คุรุราษฎร์สามัคคี) ซ.อบจ. ศก. 2010 ต.โคกหล่าม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา ซ.2168 ต.อีปาด อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนบ้านห่อง ซ.ศก. 4003 ต.ตาโกน อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) ซ.ศก. 4031 ต.กุดเมืองฮาม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190
โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ ซ.ศก. 4017 จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงเรียนบ้านเจี่ย ซ.2412 ต.ทาม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนบ้านอีปาด ซ.2168 ต.อีปาด อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนบ้านยางเครือ ซ.ศก. 4031 ต.กุดเมืองฮาม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190
โรงเรียนบ้านหนองสำโรงน้อย ซ.2083 ต.หัวช้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข ซ.2168 ต.เมืองน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนบ้านกอก ซ.2168 ต.เมืองน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง