ค้นพบจำนวน 8 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านหนองท่ม ซ.สร. 2029 ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงเรียนบ้านประทุนอายอง ซ.2334 ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงเรียนบ้านแตล ซ.2334 ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงเรียนบ้านอาวุธ ซ.สร. 2029 ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงเรียนบ้านสวาย ซ.สร. 3021 ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงเรียนบ้านสังแก ซ.2334 ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงเรียนบ้านนาท่มหนองผักบุ้ง ซ.สร. 3021 ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน ซ.สร. 3021 ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง