ค้นพบจำนวน 73 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ ซ.226 ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงเรียนบ้านหนองขนาด ซ.สร. 4017 ต.หนองบัว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงเรียนการุญวิทยา ซ.สร. 2094 ต.คาละแมะ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงเรียนห้วยจริงวิทยา ซ.2079 ต.คาละแมะ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงเรียนบ้านบึงขวาง ซ.2079 ต.คาละแมะ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงเรียนบ้านหนองขาม ซ.สร. 4017 ต.คาละแมะ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงเรียนบ้านหนองจอก ซ.สร. 4007 ต.คาละแมะ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงเรียนบ้านคาละแมะ ซ.สร. 4007 ต.คาละแมะ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงเรียนบ้านหนองจิก ซ.สร. 4048 ต.หนองบัว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงเรียนบ้านหนองท่ม ซ.สร. 2029 ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงเรียนบ้านหนองบัว ซ.สร. 4048 ต.หนองบัว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงเรียนบ้านจังเกาลุสิมาวิทยาคาร ซ.สร. 3005 ต.ตรึม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงเรียนบ้านบ่อน้ำใส ซ.สร. 3005 ต.ตรึม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงเรียนบ้านประทุนอายอง ซ.2334 ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงเรียนบ้านหนองกุง ซ.2079 ต.หนองบัว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงเรียนบ้านหัวแรต ซ.สร. 3005 ต.ตรึม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงเรียนบ้านแตล ซ.2334 ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงเรียนบ้านอาวุธ ซ.สร. 2029 ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงเรียนบ้านตรึม ซ.สร. 3005 ต.ตรึม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงเรียนบ้านสวาย ซ.สร. 3021 ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงเรียนบ้านสังแก ซ.2334 ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงเรียนบ้านตรึมวิทยานุเคราะห์ ซ.สร. 3005 ต.ตรึม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่ ซ.2334 ต.ขวาวใหญ่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงเรียนบ้านนาท่มหนองผักบุ้ง ซ.สร. 3021 ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงเรียนบ้านดู่อาราง ซ.226 ต.ยาง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงเรียนบ้านไพรสรสำโรง ซ.2334 ต.ขวาวใหญ่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงเรียนขะเนก ซ.2079 ต.หนองขวาว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงเรียนบ้านนารุ่ง ซ.226 ต.ยาง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงเรียนบ้านกะลัน(กระแสร์วิทยานุเคราะห์) ซ.226 ต.ยาง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน ซ.สร. 3021 ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์ ซ.สร. 3036 ต.ช่างปี่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง ซ.226 ต.ยาง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงเรียนบ้านหนองขวาว ซ.2079 ต.หนองขวาว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงเรียนบ้านศรีตะวัน ซ.226 ต.ยาง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงเรียนวังข่าพัฒนา ซ.สร. 3036 ต.ช่างปี่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงเรียนบ้านกรวดนาฮัง ซ.สร. 3036 ต.หนองขวาว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงเรียนบ้านโคกลาวหนองเหล็ก ซ.สร. 3036 ต.ช่างปี่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงเรียนบ้านระแงง ซ.สิริพัฒน์ ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงเรียนแงงกวง ถ.เทศบาล 2 ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงเรียนบ้านแกสระใหญ่ ซ.สร. 3036 ต.หนองขวาว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงเรียนบ้านอนันต์(ชูศรีราษฎร์สามัคคี) ซ.226 ต.ยาง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ซ.ศรีปราสาท ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงเรียนบ้านดงถาวร ซ.สร. 4015 ต.กุดหวาย อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงเรียนบ้านช่างปี่ ซ.สร. 3021 ต.ช่างปี่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงเรียนบ้านโคกสนวน ซ.สร. 4015 ต.กุดหวาย อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงเรียนบ้านระเวียง ซ.226 ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ ซ.สร. 3021 ต.ช่างปี่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ ซ.สร. 4015 ต.กุดหวาย อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงเรียนบ้านตะคร้อ ซ.226 ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงเรียนบ้านกางของ ซ.สร. 4015 ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงเรียนบ้านกุดหวาย ซ.สร. 2034 ต.กุดหวาย อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงเรียนบ้านแก่นเมธี ซ.สร. 2034 ต.กุดหวาย อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงเรียนบ้านพันษี ซ.สร. 3112 ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงเรียนบ้านยางเตี้ย ซ.2371 ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงเรียนบ้านตะกุย ซ.สร. 3112 ต.ตรมไพร อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงเรียนบึงวิทยาคาร ซ.2371 ต.ตรมไพร อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงเรียนบ้านจารพัต ซ.สร. 3035 ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา ซ.สร. 3112 ต.ตรมไพร อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงเรียนบ้านจารพัต ซ.สร. 3035 ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงเรียนบ้านตรมไพร ซ.สร. 08301 ต.ตรมไพร อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม ซ.2371 ต.ตรมไพร อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงเรียนบ้านกะดึ ซ.2371 ต.ผักไหม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงเรียนจตุรมิตรวิทยา ซ.สร. 3112 ต.ตรมไพร อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงเรียนบ้านทุ่งราม ซ.2371 ต.ผักไหม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงเรียนบ้านตะเคียน ซ.สร. 08301 ต.ตรมไพร อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงเรียนจารย์วิทยาคาร ซ.สร. 3035 ต.หนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก ซ.สร. 3112 ต.หนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงเรียนบ้านทุ่งรูง ซ.2371 ต.ผักไหม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงเรียนบ้านลุมพุก-หนองกุง ซ.สร. 3035 ต.หนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงเรียนบ้านโคกลำดวน ซ.สร. 4018 ต.หนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงเรียนศรีสุขพิทยาคม ซ.สร. 4018 ต.หนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงเรียนอัมรินทร์ราษฎร์วิทยา ซ.สร. 4018 ต.หนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงเรียนบ้านร่มเย็น ซ.สร. 08301 ต.หนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง