ค้นพบจำนวน 48 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท ซ.24 ต.ปรือ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนบ้านสองสะโกม ซ.สร. 3005 ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ซ.214 ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนราษฎร์วิทยา ซ.สร. 3005 ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) ซ.สร. 3005 ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนไพลศึกษาคาร ซ.214 ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา ซ.214 ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ซ.สร. 3011 ต.ทุ่งมน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ซ.214 ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห์ ซ.สร. 3011 ต.สมุด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนบ้านโคกทม ซ.สร. 3005 ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนบ้านจรูกแขวะ ซ.สร. 3005 ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนบ้านโคกเพชร ซ.สร. 3011 ต.ปราสาททนง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนบ้านสีโค ซ.สร. 3005 ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนบ้านหนองยาว ซ.สร. 3011 ต.สมุด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนอมรินทราวารี ซ.สร. 3005 ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) ซ.สร. 3011 ต.ปราสาททนง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนบ้านโคลด ซ.สร. 2040 ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1 ซ.24 ต.ตานี อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนปราสาทศึกษาคาร ซ.214 ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ซ.214 ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนปราสาท ซ.24 ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนบ้านยาง ซ.24 ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนบ้านตานี ซ.24 ต.ตานี อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนบ้านตาเบา ซ.24 ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนบ้านตาเดียว ซ.24 ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนวันเจริญสามัคคี ซ.24 ต.บ้านไทร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนตานีวิทยา ซ.24 ต.ตานี อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนบ้านลำพุก ซ.24 ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนบ้านบักคอก ซ.24 ต.ปรือ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนบ้านไทร ซ.24 ต.บ้านไทร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) ซ.24 ต.กันตวจระมวล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) ซ.214 ต.บ้านพลวง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ซ.2397 ต.ปรือ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนบ้านละลมระไซร์ ซ.24 ต.ปรือ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี ซ.สร. 2016 ต.ตานี อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนบ้านหนองปรือ ซ.2375 ต.ตานี อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนบ้านก้วล ซ.214 ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ซ.214 ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 2 ถ.เทศบาล 2 ต.ปรือ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนบ้านละเวี้ย(แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) ซ.สร. 2016 ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนบ้านลำดวนพัฒนา ซ.สร. 2002 ต.บ้านไทร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนบ้านกระวัน ซ.214 ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนโชคนาสาม ซ.2375 ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนบ้านศรีสุข ซ.สร. 2016 ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนบ้านมะเมียง ซ.2375 ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนบ้านปลัด ซ.224 ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนมหาราช 4 ซ.2375 ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง