ค้นพบจำนวน 62 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านหนองยาง ซ.รพช. ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
โรงเรียนบ้านโสกดู่ ซ.รพช. ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
โรงเรียนบ้านเมืองแฝก ซ.รพช. ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
โรงเรียนวัดบ้านหนองปลิง ซ.โยธาธิการ ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา ซ.โยธาธิการ ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม ซ.รพช. ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา ซ.โยธาธิการ ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ ซ.รพช. ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
โรงเรียนวัดขี้ตุ่น ซ.โยธาธิการ ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
โรงเรียนบ้านสระคูณ ซ.2223 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
โรงเรียนบ้านนาศรีนวน ซ.โยธาธิการ ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
โรงเรียนวัดบ้านตูบช้าง ซ.รพช. ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
โรงเรียนวัดหนองครก ซ.รพช. ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
โรงเรียนบ้านสนวน ซ.เทศบาล 3 ต.แสลงพัน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
โรงเรียนหนองเก้าข่า ซ.เทศบาล 5 ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
โรงเรียนวัดโคกล่าม ซ.2223 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม ซ.เทศบาล 3 ต.แสลงพัน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
โรงเรียนบ้านหนองแวง ซ.เทศบาล 5 ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์ ซ.เทศบาล 3 ต.แสลงพัน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
โรงเรียนบ้านลุงม่วง ซ.2223 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
โรงเรียนบ้านหนองไฮ ซ.รักศรัทธา 1 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ซ.เทศบาล 2 ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
โรงเรียนบ้านหนองบัว ซ.เทศบาล 3 ต.แสลงพัน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
โรงเรียนวัดหัวสะพาน ซ.2223 ต.หินโคน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
โรงเรียนกงรถราษฎร์สามัคคี ซ.226 ต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
โรงเรียนบ้านทะเมนชัย ซ.เทศบาล 2 ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
โรงเรียนบ้านบริหารชนบท ซ.226 ต.หนองคู อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
โรงเรียนวัดกระทิง ซ.รถไฟพัฒนา ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
โรงเรียนธารทองพิทยาคม ซ.ประชาอุทิศ ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
โรงเรียนบำรุงวิทยา ถ.ศักดิ์มโน ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
โรงเรียนวัดบ้านหินโคน ซ.226 ต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ถ.อนุสรณ์มวลชน ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
โรงเรียนอนุบาลเอื้อแววมณี ซ.ประชาสรรค์-ผักกาดหญ้า 1 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
โรงเรียนจันทราวาส(คุรุราษฎร์วิทยา) ซ.ประชาสรรค์-ผักกาดหญ้า 2 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์ ซ.226 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
โรงเรียนบ้านแท่นพระ ซ.226 ต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
โรงเรียนอนุบาลรัตนะ ซ.226 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
โรงเรียนรัตนเทคโนโลยี ซ.226 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ ซ.226 ต.หนองคู อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
โรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง ซ.226 ต.แสลงพัน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
โรงเรียนบ้านซ่าเลือด ซ.226 ต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก ซ.226 ต.หนองบัวโคก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
โรงเรียนวัดบ้านหนองกระทิง ซ.226 ต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม ซ.226 ต.แสลงพัน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย ซ.226 ต.แสลงพัน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา ซ.226 ต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
โรงเรียนโคกกลางอนุสรณ์ ซ.2073 ต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
โรงเรียนบ้านหนองระนาม ซ.226 ต.แสลงพัน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
โรงเรียนบ้านห้วยศาลา ซ.โยธาธิการ ต.หนองบัวโคก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
โรงเรียนบ้านปัญจคาม ซ.รพช. ต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
โรงเรียนรวมมิตรวิทยา ซ.2166 ต.หนองกะทิง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ซ.2073 ต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
โรงเรียนวัดโกรกประดู่ ซ.รพช. ต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
โรงเรียนบ้านกวางงอย(รัฐราษฎร์อำนวยวิทย์) ซ.2073 ต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ซ.2166 ต.หนองกะทิง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
โรงเรียนบ้านหนองทะลอก ซ.รพช. ต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ ซ.2166 ต.หนองกะทิง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
โรงเรียนบ้านโคกสูง ซ.2166 ต.หนองกะทิง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
โรงเรียนวัดโคกสว่าง ซ.2166 ต.หนองกะทิง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
โรงเรียนบ้านหนองโดนประสานวิทย์ ซ.2073 ต.หนองโดน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
โรงเรียนบ้านยาง ซ.โยธาธิการ ต.บ้านยาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
โรงเรียนบ้านซำแฮด ซ.โยธาธิการ ต.บ้านยาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง