ค้นพบจำนวน 10 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านหนองสรวง ซ.2148 ต.หนองสรวง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โรงเรียนบ้านหนองสะแก ซ.2148 ต.หนองสรวง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โรงเรียนบ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี ซ.2068 ต.บึงอ้อ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โรงเรียนบ้านบุระไหว ซ.2068 ต.บึงอ้อ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โรงเรียนบ้านทุ่งพะยา ซ.2068 ต.บึงอ้อ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โรงเรียนบ้านบึงอ้อ(ปุ่นอุปถัมภ์) ซ.2068 ต.บึงอ้อ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ซ.2068 ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โรงเรียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ ซ.2068 ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โรงเรียนคูณวรวิชญ์ ซ.2068 ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี ซ.2068 ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง