ค้นพบจำนวน 49 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ซ.2175 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงเรียนโนนขุยสามัคคี ซ.2285 ต.หนองหลัก อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงเรียนบ้านโนนอุดม ซ.2285 ต.หนองหลัก อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี ซ.2285 ต.หนองหลัก อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงเรียนบ้านมะกอก ซ.2285 ต.หนองหลัก อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงเรียนอาสนาราม ซ.2285 ต.หนองหลัก อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงเรียนบ้านโนนยอ ซ.2226 ต.โนนยอ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงเรียนบ้านยางวิทยา ซ.2226 ต.โนนยอ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ ซ.2226 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงเรียนบ้านดอนลำดวน ซ.2175 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา ซ.2175 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงเรียนพิกุลทอง ซ.2175 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงเรียนชุมพวงศึกษา ซ.2223 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงเรียนวัดโชติการาม ซ.2175 ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงเรียนบ้านละโว้ ซ.2175 ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82(โคกตองเจริญ) ซ.2175 ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา ซ.2223 ต.โนนรัง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงเรียนห้วยบงวิทยา ซ.นม. 4043 ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงเรียนดงบังสว่างวิทยา ซ.2223 ต.โนนรัง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ ซ.นม. 4043 ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงเรียนบ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์ ซ.โยธาธิการ ต.โนนรัง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงเรียนท่าลาด ซ.นม. 4043 ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงเรียนบ้านหนองตะคลอง ซ.นม. 4043 ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงเรียนบ้านโนนรัง ซ.2223 ต.โนนรัง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม ซ.2223 ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงเรียนบ้านพะงาดวิทยา ซ.นม. 4043 ต.สาหร่าย อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงเรียนวัดศิริมังคลาราม ซ.2223 ต.โนนรัง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงเรียนบ้านลุงประดู่ ซ.นม. 4043 ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม ซ.2223 ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงเรียนสองห้องแวงน้อยวิทยา ซ.2223 ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง ซ.นม. 4043 ต.สาหร่าย อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงเรียนบ้านหนองบัว ซ.2223 ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงเรียนบ้านลุงตามัน ซ.นม. 4043 ต.สาหร่าย อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงเรียนบ้านหนองแวงสามัคคี ซ.2223 ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงเรียนบ้านตลาดไทร ซ.2223 ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงเรียนบ้านโคกขามนาคพัฒนา ซ.นม. 4043 ต.สาหร่าย อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงเรียนหนองปรือแดง(ศิริราษฎร์ปการ) ซ.นม. 4043 ต.สาหร่าย อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟ้า ซ.นม. 4043 ต.โนนตูม อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงเรียนโนนตูม ซ.นม. 4043 ต.โนนตูม อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ซ.นม. 4043 ต.โนนตูม อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง ซ.นม. 4043 ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงเรียนบ้านตะแกรง ซ.นม. 4043 ต.สาหร่าย อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงเรียนบ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี ซ.นม. 4043 ต.สาหร่าย อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา ซ.นม. 4043 ต.โนนตูม อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงเรียนวัดโนนสำราญ ซ.นม. 4043 ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุง ซ.นม. 4043 ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงเรียนวัดโคกสะอาด ซ.นม. 4043 ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงเรียนวัดหนองนา ซ.นม. 4043 ต.โนนตูม อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงเรียนวัดบ้านตะขบ ซ.นม. 4043 ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง