ค้นพบจำนวน 17 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านหนองปรือ ซ.206 ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ซ.206 ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
โรงเรียนบ้านโนนรัง ซ.206 ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา ซ.226 ต.ทับสวาย อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ ซ.206 ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ ซ.2362 ต.ทับสวาย อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
โรงเรียนบ้านตะคร้อ ซ.226 ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
โรงเรียนบ้านตะโก ซ.2362 ต.ทับสวาย อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
โรงเรียนบ้านทับสวาย ซ.226 ต.ทับสวาย อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
โรงเรียนบ้านหินดาด ซ.226 ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
โรงเรียนเก้งเต็ก ซ.2362 ต.ทับสวาย อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
โรงเรียนหินดาดวิทยา ซ.226 ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
โรงเรียนบ้านห้วยแคน ซ.226 ต.ห้วยแคน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ซ.226 ต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
โรงเรียนบ้านหนองม่วง ซ.226 ต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
โรงเรียนสระมะค่า ซ.226 ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
โรงเรียนบ้านหัวสะพาน ซ.226 ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง