ค้นพบจำนวน 48 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วิทยาลัยการอาชีพพิมาย ซ.206 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงเรียนบ้านขามใต้ ซ.2175 ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงเรียนบ้านประสุข ซ.2175 ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงเรียนบ้านโนนม่วง ซ.2175 ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงเรียนบ้านกล้วย ซ.2175 ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงเรียนจารย์ตำรา ซ.2175 ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง ซ.206 ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก ซ.2175 ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงเรียนหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) ซ.2175 ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงเรียนบ้านถนน ซ.2175 ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงเรียนบ้านท่าหลวง ซ.206 ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงเรียนบ้านตะบอง(เจริญราษฎร์อุทิศ) ซ.2175 ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงเรียนท้าวสุรนารี ซ.206 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงเรียนอนุบาลแก้วตา ซ.206 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงเรียนบ้านม่วงขามประชารักษ์ ซ.206 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ ซ.206 ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงเรียนบ้านพุทรา ซ.2175 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงเรียนกุลโน ซ.ชมสระ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงเรียนอนุบาลบำรุงกานต์ ซ.สมัยรุจี ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ซ.สุริยาอัสดง ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม ซ.2175 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ซ.หทัยรมย์ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงเรียนพิมายวิทยา ซ.หทัยรมย์ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงเรียนบ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์) ซ.206 ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 ซ.2175 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงเรียนบ้านท่าแดง ซ.206 ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงเรียนบ้านคล้า ซ.206 ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงเรียนบ้านฉกาจช่องโค ซ.2175 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน ซ.206 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงเรียนวัดวังน้ำ ซ.206 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงเรียนบ้านดอนแซะ ซ.2163 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงเรียนมะค่าสามัคคี ซ.โยธาธิการ ต.ธารละหลอด อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงเรียนบ้านหวายโนนโพธิ์ ซ.โยธาธิการ ต.ธารละหลอด อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 5 ซ.2175 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 1 ซ.206 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา ซ.206 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงเรียนสร้างตนเองพิมาย 3 ซ.206 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงเรียนบ้านหนองสาย ซ.2175 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 2 ซ.206 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4 ซ.206 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงเรียนบ้านหนองนกเขา ซ.2175 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 6 ซ.206 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้าง ซ.206 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงเรียนบ้านใหม่ศรีวิไลพุทโธจารย์ ซ.2175 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงเรียนบ้านท่าลี่ ซ.2175 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม ซ.2175 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงเรียนบ้านโนนทอง ซ.2175 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ ซ.2175 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง