ค้นพบจำนวน 66 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย ซ.2072 ต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนบ้านพันธ์สงวน ซ.290 ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนบ้านหนองนมนาง ซ.24 ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนบ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง ซ.AH19 ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนแหลมรวกบำรุง ซ.AH19 ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนบ้านหนองล้างช้าง ซ.24 ต.โคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา ซ.AH19 ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนบ้านหนองตาด ซ.2238 ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนสายมิตรปักธงชัย 7 ซ.AH19 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุณี ซ.2238 ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) ซ.2238 ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนมารีย์ธงชัย ซ.AH19 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) ซ.304 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนไผ่สีสุก ซ.2238 ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนบ้านโคกเกษม ซ.24 ต.โคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี ซ.AH19 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนอาจวิทยาคาร ซ.2238 ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนอนุศาสน์วิทยา ซ.304 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร ซ.304 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนบ้านสุขัง ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2238 ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนบ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ) ซ.304 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัคคี ซ.2238 ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา ซ.2072 ต.สุขเกษม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนจตุคามวิทยาคม ซ.304 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนวัดมกุฎไทยาราม ซ.AH19 ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนสวนหมากสงเคราะห์ ซ.2072 ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคาร ซ.AH19 ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนวัดบ้านพร้าว ซ.304 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนบ้านน้อย ซ.2072 ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนวัดม่วง ซ.AH19 ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนวัดหลุมข้าว ซ.2072 ต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร ซ.2072 ต.สุขเกษม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนบ้านพูปลาไหล ซ.2072 ต.สุขเกษม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนวัดโคกสระน้อย ซ.AH19 ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนวัดพรหมราช ซ.2072 ต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนวัดไม้เสี้ยว ซ.304 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนบ้านปลายดาบ ซ.2072 ต.สุขเกษม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนวัดโพนทราย ซ.304 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนบ้านยางกระทุม ซ.2072 ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนบ้านเขาพญาปราบ ซ.2072 ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนบ้านนางเหริญ ซ.AH19 ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา ซ.AH19 ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนรักเมืองไทย 1 ซ.2072 ต.บ่อปลาทอง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนวัดใหม่สำโรง ซ.2072 ต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนวัดโพธินิมิตร ซ.AH19 ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนบ้านหนองประดู่ ซ.AH19 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม ซ.2072 ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนบ้านหนองต้อ ซ.AH19 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนบ้านโป่งสามัคคี ซ.AH19 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ ซ.2072 ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก ซ.AH19 ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนบ้านหนองกก ซ.AH19 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนบ้านใหญ่ ซ.AH19 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ซ.AH19 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนบ้านบ่อปลา ซ.รพช. ต.บ่อปลาทอง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนบ้านเก่าปอแดง ซ.AH19 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนบ้านหนองแฟบ(วุฒิรัฐประชาสรรค์) ซ.AH19 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม ซ.AH19 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนบ้านบุหัวช้าง ซ.2072 ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนบ้านพัดทะเล ซ.2072 ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนบ้านคลองเตย ซ.AH19 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนบ้านคลองซับน้อยสามัคคี ซ.2072 ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว ซ.AH19 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนบ้านหลุมเงิน ซ.AH19 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนบ้านโนนแดง ซ.AH19 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี ซ.AH19 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง