ค้นพบจำนวน 51 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนบ้านหนองบัวนาค ซ.รพช. ต.โนนเพ็ด อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนวัดบ้านโคกสีโนนรัง ซ.โยธาธิการ ต.วังไม้แดง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนบ้านหัวสะพาน ซ.รพช. ต.โนนเพ็ด อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ ซ.โยธาธิการ ต.วังไม้แดง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ซ.โยธาธิการ ต.วังไม้แดง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนโนนเพ็ดวิทยา ซ.รพช. ต.โนนเพ็ด อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง ซ.รพช. ต.วังไม้แดง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนบ้านคึมหญ้านาง ซ.รพช. ต.วังไม้แดง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนรวมมิตรพัฒนา ซ.รพช. ต.โนนเพ็ด อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย ซ.รพช. ต.วังไม้แดง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนบ้านดอนสามัคคี ซ.รพช. ต.เมืองโดน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนวัดบ้านหนองคู ซ.รพช. ต.เมืองโดน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง ซ.รพช. ต.เมืองโดน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนเมืองโดนสำโรง ซ.รพช. ต.เมืองโดน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย ซ.รพช. ต.หันห้วยทราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม ซ.รพช. ต.หันห้วยทราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา ซ.รพช. ต.หันห้วยทราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนวัดบ้านหนองขาม ซ.รพช. ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร ซ.รพช. ต.หันห้วยทราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนอัมพวันวิทยา ซ.รพช. ต.หันห้วยทราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนหนองกุงวันชาติ ซ.รพช. ต.หันห้วยทราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา ซ.รพช. ต.กระทุ่มราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม ซ.รพช. ต.หนองพลวง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนบ้านหนองโน ซ.รพช. ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย ซ.รพช. ต.กระทุ่มราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนตลาดไทร ซ.202 ต.ตลาดไทร อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนบ้านถนนโพธิ์ ซ.202 ต.กระทุ่มราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน ซ.202 ต.กระทุ่มราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนบ้านเตยกระโตน ซ.202 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนชุมชนประทาย ซ.เทศบาล 13 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนอุดมวิทยานุสรณ์ ซ.เทศบาล 11 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนประทาย ซ.เทศบาล 1 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนวัดบ้านหนองกก ซ.202 ต.ตลาดไทร อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนบ้านหนองแวง ซ.รพช. ต.กระทุ่มราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนบ้านประทาย ซ.202 ต.ตลาดไทร อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนบ้านหันเตย ซ.2285 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนวัดบ้านขี้เหล็ก ซ.207 ต.ทุ่งสว่าง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนดอนอีลุ่ม ซ.2285 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยม ซ.207 ต.นางรำ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนวัดปลักแรต ซ.202 ต.ตลาดไทร อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนปราสาทหินนางรำ ซ.207 ต.นางรำ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนบ้านฝาผนัง ซ.207 ต.ทุ่งสว่าง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนบ้านหนองแสง ซ.โยธาธิการ ต.โคกกลาง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนบ้านวังม่วง ซ.207 ต.ทุ่งสว่าง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนดอนมัน ซ.2285 ต.โคกกลาง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนบ้านหญ้าคา ซ.207 ต.นางรำ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนช่องแมวพิทยา ซ.2285 ต.โคกกลาง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนบ้านโนนสูง ซ.207 ต.นางรำ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนบ้านกระเบื้อง ซ.207 ต.ทุ่งสว่าง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนหนองกรดวิทยา ซ.2285 ต.โคกกลาง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนโนนพุทรา ซ.รพช. ต.ทุ่งสว่าง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง